Nyborg og UVVU i gråzone: Forskningsfusk eller politik?

Helmuth Nyborg står til at blive dømt for grov forskningsfusk, bl.a. fordi han holdt en medforfatter skjult. Han lavede dermed ”ghost-authorship”- med politiske tråde. Den skjulte medforfatter var nemlig cand.oecon. Jørgen Ebbe Vig, og det brugte materiale var politisk agitationsmateriale for den ultra-højreorienterede Den Danske Forening, som kalder Vig for foreningens økonom eller statistiker.

Men selv om UVVU dømmer Nyborg for fusk – ifølge det udkast til afgørelse som Nyborg og klagerne har fået til høring – så tager UVVU ikke stilling til den underliggende anklage om, at Nyborgs artikel er mere politik end forskning. Nyborg selv hævder, at der ikke eksisterer ”et bindeled” mellem artiklen og Den Danske Forening. Og UVVU går udenom det politiske aspekt ved ikke at forholde sig til, om Nyborg manipulerer ved at give sin ”forskning” en ”ufortjent biologisk/genetisk autoritet” (klagernes påstand). UVVU vil ikke udtale sig om den politiske dagsorden:  ”Det falder uden for udvalgets kompetence-område, idet denne påstand ikke vedrører videnskabelig uredelighed”.

UVVU borer ikke i årsag eller motiv til at skjule medforfatteren, på trods af, at UVVU konkluderer, at Ebbe Vig har givet ”et endog meget væsentligt bidrag med hensyn til indsamling og bearbejdning af data og udformning og kontrol af tekstafsnit”. Nyborgs forklaring lyder, at han tilbød Ebbe Vig medforfatterskab, men det afviste Vig angiveligt; tværtimod betingede Vig sig ikke at blive nævnt!  UVVU omtaler ikke, at Vigs motiv til anonymitet kunne være, at hans navn ville afsløre artiklens politiske oprindelse og dagsorden, mens Nyborg som eneforfatter ville give artiklen forsknings- og professor-autoritet.

UVVUs afgørelse er bemærkelsesværdig ved at den har taget 21 måneder, men den skandaløse sagsbehandling skyldes ikke tidskrævende, selvstændige opklaringer (som i den grundige undersøgelse i Penkowa-sagen , afgjort i sensommeren 2012). Selv om Vigs og Nyborgs tekster ”optræder næsten identisk”, har UVVU undladt at eftersøge datamaterialets præcise oprindelse og egentlige ophavsmand. Man affinder sig med Nyborgs forklaring om, at han købte data og metodik af Ebbe Vig og at han lavede sin selvstændige bearbejdning heraf.

Udvalget har heller ikke refereret eller undersøgt Nyborgs skiftende og modstridende forklaringer i sagen:  Over for dagbladet INFORMATION hævdede Nyborg lige da han blev indklaget for UVVU i september 2011, at han slet ikke kendte DDFs økonom Ebbe Vig! Et par dage efter skiftende han forklaring til, at han havde købt data af Ebbe Vig, og igen et efter et par dage, at de ”havde samarbejdet”. Disse skiftende og modstridende forklaringer har UVVU ikke undersøgt (se FORSKERforum 248 / okt.2011, som bl.a. førte til Den Danske Forenings injuriesag mod FORSKERforum).

UVVU henstiller, at Nyborg trækker sin artikel tilbage. Men Nyborgs uredelighed med politiske tråde sætter også hans formidling og rolle dagspressen i et nyt lys, fx artiklen ”Det usigelige” (v. Lone Frank, Weekendavisen 22.7 2011) og kronikken ”Indfødte kommer i mindretal” (JP 13.09 2011). Og så sent som for tre uger siden refererede INFORMATION til Nyborgs artikel, der nu står til at blive dømt som fusk (”Kampen om de klogeste i verden”, 7.6 2013).

SE HØRINGSBREV HER