Helmuth Nyborg frikendt – kaos om standarder

Vestre Landsret i Viborg har efter lange overvejelser og to retsdage frikendt den kontroversielle psykologiprofessor Helmuth Nyborg for den uredelighedsdom, som UVVU dømte i 2013.

  • * Landsretten mener ikke, at det er bevist, at Nyborg har handlet uredeligt, da han undlod at anføre en ghostforfatter /medforfatter på sin artikel
  • * Retten ikke mener, at Nyborgs brug af de såkaldte FN-data og en proportionalitets-omregning er ”uoplyst konstruktion af data”. Dommerne tror på Nyborgs påstand om, at hans data er videnskabeligt gyldige og dokumenterbare.

Som følge af underkendelsen af UVVUs uredelighedsdom er UVVU dømt til at betale Nyborgs advokatregning på 200.000 kr.– alt imens UVVUs landsdommer-formand overvejer, om hun vil anke sagen til Højesteret. (se DOMMEN HER) –  (SE RETRACTION-WATCH HER)

Psykologiprofessor og eks-institutleder Jens Mammen, som i årevis har hørt til klagerne over Nyborgs aktiviteter, er chokeret over Landsrettens afgørelse: ”Dommens præmisser suspenderer de videnskabelige standarder. Dommerne har slet ikke har formået at sætte sig ind i sagens reelle faglige substans og har ikke forstået videnskabens regler. Der har i sagens afvikling været en kommunikationsbrist, for UVVUs advokat har ikke forstået at tydeliggøre sagens kerne og problem: Ved at føre et ekspertvidne med autoritet – fx fra Danmarks Statistik – kunne UVVU have pillet Nyborgs  såkaldte ’videnskabelige data’ fra hinanden”.

 ”I stedet valgte landsdommerne at tro på Nyborgs troværdighed og data – uden at have lavet en selvstændig efterprøvning. Ligesom forlaget Elsevier, som trykte Nyborgs artikel, i øvrigt heller ikke gjorde det, for her lod man bare Nyborgs venner om at kommentere kvaliteten”, siger Mammen med henvisning til, at Landsretten har tillagt det stor vægt, at forlagets Elsevier har blåstemplet Nyborgs data (Elsevier lod en videnskabelig komite udtale sig og den fandt intet kritisabelt i Nyborgs data).

Mammen kalder afgørelsen grotesk: ”Det er en sort dag for de videnskabelige standarder i Danmark. Dommen skaber kaos om standarder. Nu er der etableret en slags dobbelte standarder, dels vores videnskabelige og dels nogle civilretslige. Og der er stort misforhold mellem bevisbyrderne: I retten skal anklageren bevise, at noget er ulovligt; i videnskaben har forfatteren pligt til positivt at dokumentere sine påstande og data, og det er fundamentet for videnskabelig kommunikation. Den logik har retten ikke fattet”,

På samme måde med rettens krav om, at forsætlighed skal bevises: ”Retten frikender Nyborg, fordi det angiveligt ikke er bevist, at han ’forsætligt’ har konstrueret data. Men for det første var manden professor og burde kende krav til publicering. Og for det andet kunne retten jo have gjort sig den ulejlighed at undersøge hans data – og så havde de fundet ud af, at hans FN-data er en ’konstruktion’, baseret på en efterrationaliseringer. Og sådan noget laves vel forsætligt”, spørger Mammen.

Sagen skaber kaos om videnskabelige standarder: ”Konsekvenserne er uoverskuelige. Dommen stiller på ny spørgsmål ved UVVUs funktion og standarder. Men værre er, at uklare etiske standarder og regler for god videnskab skaber frit spil for videnskabelige fuskere. For hvad er nu gyldige data og dokumentation?  Hvem tør indklage nogle for uredelighed?  Og tør KUs Praksisudvalg eller UVVU behandle sager – med risiko for at blive underkendt i Byretten og Landsretten?”