Nyborg ærestaler for amerikanske racister

Den racistiske organisation American Renaissance var medarrrangør af begivenhederne i Charlottesville den 12. august, der udartede i optøjer og kulminerede med, at en nazist kørte sin bil ind i moddemonstranter og dræbte en og invaliderede flere. Nogle kaldte det en terrorhandling, mens præsident Trump blev voldsomt kritiseret for ikke at tage tydeligt nok afstand til bevægelsen Alt-Right (Alternative Højre) med hvide racister, nationalister og nazister.

Nu viser det sig, at eks-psykologiprofessor Helmuth Nyborg – som er kritiseret for ’forskning’, der er mere baseret på race-ideologi end på videnskab – har stærke forbindelser til nogle af disse racister. Han var i juli æresgæst og taler ved deres årskonference i Nashville.

Ekstremisme-forsker: Nyborg legitimerer racisme

Ekstremisme-forsker Joe Lowndes fra Oregon University forklarer: ”American Renaissance er en erklæret ‘white supremacy/white nationalist organization’, som I USA forbindes med racisme. Det kan ret simpelt bekræftes ved et besøg på deres hjemmeside. Og heraf fremgår, at de gerne vil fremstå med et skin af akademisk legitimitet gennem brug af eugenisk pseudo-videnskab”, forklarer han. Som led i sin forskning overværede han sommer-konferencen og Nyborgs oplæg.

Over for FORSKERforum afviser Helmuth Nyborg, at American Renaissance skulle være en racistisk organisation. Og Nyborg mener ikke at han har legitimeret American Renaissances formål eller indhold: ”Af deres hjemmeside fremgår, at de respekterer alle racers ret til at have en særlig identitet, herunder hvides. Det ser jeg ikke noget galt i”.

Men den bagatellisering afvises blankt af ekstremisme-forskeren:

”American Renaissance er en stærkt ideologisk organisation på den yderste højrefløj. Og som keynote-speaker bidrog Nyborg utvivlsomt til at legitimere organisationens racistiske ideologi. Og jeg kunne jo konstatere, at Nyborgs racistiske nonsensbegreb ’ecotype-teori’ blev mødt med begejstrede klapsalver fra konference­deltagerne”.

Nyborgs ’omregningsfaktorer’

Nyborg har i årevis været kontroversiel med udtalelser om, at kvinder har lavere IQ end mænd, og at farvede har lavere IQ end hvide, hvilket vil betyde underminering af den vestlige verden.

Nyborg har igennem sin ”eugenik-forskning” søgt at føre videnskabeligt bevis for dette. Hans kritikere har hævdet – hvilket delvis blev bekræftet af Uredelighedsudvalget – at han opererer med konstruerede data, bl.a. indgår uigennemskuelige ”omregnings-faktorer”, som ingen andre forskere kan reproducere.

UVVU endte med at dømme Nyborg uredelig i 2011, men denne afgørelse fik Nyborg omstødt i 2015, hvor juridiske dommere i Vestre Landsret fastslog, at UVVU ikke havde retsligt grundlag for at dømme ham ”uredelig”. Siden har Nyborg erklæret sig ”frifundet” for videnskabelig fusk, selv om Landsretten ikke undersøgte hans forskningsmæssige konstruktioner.

Fake news-ekspert: Nyborg skal ikke forties

Nyborg er kendt for sine rabiate synspunkter, og mange i forskningsverdenen mener, at det er bedst, at han forties som en skør kugle, som man ikke bør ofre opmærksomhed, omtale eller modsigelse. Men fortielse af ’fake news’ er en farlig strategi, konstaterer professor Vincent Hendricks.

”Professions-etikken udfordres. Forskere skal jo være en slags kuratorer eller gatekeepere for fakta eller ’sandheden’. Og når nogle så afviger fra det spor, bør det jo anfægtes af andre forskere, for problemet ved at undlade at modsige tvivlsom videnskab er, at det kan bidrage til at skabe ’overbevisnings-ekkoer’, hvor noget udokumenteret eller falsk alligevel lejrer sig som noget ’sandt’ i offentlighedens opfattelse. Usande narrativer kan få stort gennemslag. Derfor er det en forpligtelse for forskere at gøre indsigelse, hvis der spreder sig usandheder eller manipulationer i vigtige samfunds-debatter ”.