NY MINISTER: Ulla med syv fjumreår og uden diplom

Esben rokeres til posten som Landbrugsminister, mens Ulla Tørnæs overtager Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er meget overraskende, for ingen havde regnet med Tørnæs – pt. i EU-Parlamentet – i et nationalt comeback. Men skulle det være, så kunne Statsministeren ikke sætte hende på posten som Landbrugsminister, for hun har et par grimme sager med øst-arbejdere i landbruget, hvor hendes mand fik en rekordstor bøde i 2005.

Esben Lunde får en ny chance efter at afsløringerne af hans bibelskole-baggrund og mulige plagiater sendte ham ned som nr. 17 og sidst i ministrenes karakterbog (jf. BERLINGSKE Politiko 16. januar). Han skulle rokeres; måske indgik det også, at Statsministeren frygter, at plagiat-sagen – som netop nu er til behandling i KUs Praksisudvalg – i sig har en iboende risiko for ny ministerkrise, og at den afværges med rokaden. Det er formentlig også en erkendelse af, at Esben Lunde har undermineret sin mulige ph.d.-pondus som en af videnskabsverdenens egne ved at stå bag udtalelser som ”kornfed” om uni-sektoren, hvor agtelsen om hans person er til at overse.

De højere uddannelser er nyt stof for Ulla Tørnæs, men hun har dog minister-rutine. Som undervisningsminister (2001-05) tilhørte hun angiveligt det blødere højskole-Venstre, når det handlede om børns læring, så det blev hendes efterfølger Bertel Haarder, der indførte de hårde, operationelle nationale tests. Hun er kendt for at gøre sig dårligt i medierne, hvor det fremstår som om hun ikke er inde i stoffet, fordi hun optræder usikkert, læner sig op af oplæsning eller af sine embedsmænd.

Umiddelbart bliver det tilmed op ad bakke for den nye minister på det akademiske område, for posten som uddannelsesminister kræver, at ministeren skal optræde med autoritet og som god rollemodel. Men her er hun bagud fra dag 1, når hun skal moralisere for de studerende, om den studiedisciplin, der hører til studiefremdrifts-reformen, med lille rum til fjumren. Ulla Tørnæs blev nemlig aldrig færdig med sine studier efter at have læst i minimum syv år på fire forskellige højere læreanstalter, senest på Handelshøjskolen i København 1985-88 og derefter på KU i 1991 (fransk) (SE TØRNÆS CV).

Med en minister med svag sagkundskab på sektoren gives der stort spillerum til ministeriets nye topembedsmand, dept.chef Agnete Gersing.