AUs miljødata i NOVANA-2017: Landbrugspakken smuldrer

2.UDGAVE. Fra foråret 2016 fik landbruget ret til at sprede mere kvælstof og siden har de årlige NOVANA-rapporteringer været ventet med spænding, fordi de måler hvor meget af kvælstoffet, som ikke optages i planter, men ender som forurening i vandmiljøet (havet). Og modsat forventningen falder tallene ikke i NOVANA-2017, som Miljøministeriet netop har frigivet tal fra: Der blev udledt cirka 60.000 tons kvælstof til vandmiljøet – og det er som årene forud.
Og det er rigtig dårlige nyheder for regeringens Landbrugspakken, som altså slet ikke lever op til sine forudsætninger (måltal ca. 54.000 tons). Og det er meget dårlige nyheder for miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, for de 60.000 tons ligger meget langt fra EU’s måltal på 42.000 tons i 2021, hvor Danmark risikerer at få en miljøsag på halsen. Endelig er det dårlige nyheder for landbruget, som tilsyneladende ikke har levet op til sine forpligtelser i Landbrugspakken.

Tallene fremgår af det RAPPORT-udkast – “Mere kvælstof i det danske havmiljø” – som AU-DCE har sendt til Miljøministeriet “til kommentering” (SE UDKAST HER).  Ifølge et fakta-forklaringsnotat fra AU-DCE er 2017-tallene bl.a. udtryk for, at Landbrugspakkens forventede / forudsatte baseline-effekt ”ikke er indtruffet” (SE AU-FAKTANOTAT). AU-DCE er sat til at udrede mulige forklaringer i et nyt notat.
Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen udtrykker overraskelse over kvælstoftallene. De er så alarmerende, at han højst usædvanligt kritiserer landbruget for ikke at have leveret på deres del af Landbrugspakkens aftaler: ”Vi har nogle klare mål om, at forbedre vandmiljøet, og det er nogle mål, som vi skal nå. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at der ikke er blevet leveret på de aftalte tiltag. Det er klart, at en del af ansvaret ligger politisk – den tager vi på os – og en del af ansvaret ligger hos landbruget, som også må tage deres del af opgaven på sig”.
Kvælstof-nyheden er rigtig dårlig for landbruget, som nu kan se frem til, at der kommer stramninger med mere målrettet regulering. Landbrugslobbyen Landbrug og Fødevarers formand Martin Merrild forsøger at bortforklare; “2017 var et regnfuldt år med ekstra afvaskning” (SE MERRILD). Men det er en bortforklaring, for AUs data er udtrykkeligt korrigeret for afvaskning (afstrømnings-korrigerede tal). Bæredygtigt Landbrug har i på sin side en igangværende lobbykampagne i Folketinget for at underminere og ændre de givne miljødata på landbruget og dermed udskyde stillingtagen til Landbrugspakken… (SE FOLKETINGSSPØRGSMÅL).

Miljøministeriet frigivelse af kvælstof-data nu er overraskende. FORSKERforum havde fået at vide af AU-DCE, at data først ville blive offentliggjort om en måned (14. februar). (Tilføjelse 19.januar: INGENIØREN afslører, at data faktisk allerede forelå i november, men at offentliggørelse blev forhalet som en del af Miljøministeriets cover-up, som AUs forskning loyalt deltog i (SE INGENIØREN).)

Den tidlige offentliggørelse kan tolkes som uundgåeligt oplæg til det rivegilde, der kommer i Folketinget om Landbrugspakkens smuldrede  forudsætninger. Ministeren skal nemlig inden for kort tid indkalde til drøftelser om ”den videre indsats for målrettet regulering og i forhold til etablering af kollektive virkemidler med henblik på at sikre bedre fremdrift”, som det kryptisk anføres i ministerens pressemeddelelse (SE PRESSEMEDDELELSE)

Der er stillet otte Folketingss-spørgsmål til sagen (SE SPM. 447-455)