Naturfredningsforeningen: AU-forskning ‘ukorrekt og biased’

“Altså blot, fordi man er folketingsmedlem, kan man jo ikke sidde og påstå, at Århus Universitets forskere holder deres mund, fordi regeringen har en klemme på dem. Det er injurier. Det får konsekvenser. Det lover jeg“, lød den ophidsede trussel mod Ida Auken (Rad.) fra miljøminister Esben Lunde Larsen på et samråd i Miljøudvalget d. 29. nov.

Ministeren reagerede på, at Auken undrede sig over, at AUs vandforskere (DCE) dagen før samrådet havde leveret et afdramatiserende notat, som støttede ministeren. Ida Auken læste det som leveret under pres, fordi ministeren truer AU-forskning med at blive udliciteret: ”Hvad er der sket, siden de pludselig siger noget andet, end for få dage siden? Er det, fordi ministeriet har en klemme på AU på 384 millioner kroner”? (SE POLITIKEN 29.nov.).

AUs redegørelse kom bekvemt for ministeren, for den afviste kritik fra en konsulentrapport (SE Bjørn Molt Petersens ANALYSE ). AUs vandforskning blev kritiseret for manglende kvalitetssikring (af usikkerheder mv. på marginaludvaskning af kvælstof). Dermed blev det Landbrugspakkens forudsætning, at der kun ville ske 18 pct. udvaskning og ikke 30 pct., som eksisterende forskning peger på. Og AUs estimat var med til at bære Landbrugspakken igennem Folketinget, fordi det afdramatiserede mulig forurening.

Ministeren brugte ikke bare AU-notatet i Folketinget. Det er også sendt til EU-kommissionen, som overvåger vandmiljøets tilstand. Men det har Naturfredningsforeningen (DN) nu protesteret kraftigt imod i en advarsel til EU-kommissionen om ikke at tage AUs beregninger for gode varer (SE ANMODNING 21. dec.).

”Aarhus Universitet forsvarer i denne sag brugen af ukorrekte eller biased sammenstillinger og statistiske metoder. AUs notat indeholder en række fejlagtige antagelser …”. DN opfordrer derfor EU-Kommissionen til at genberegne / korrigere på AUs fremstilling af landbrugspakkens konsekvenser.

DN siger, at AU godt nok har indvendinger mod nogle af Molt-analysens faktorer. Men det er på på detaljeplan og anfægter ikke Molt-rapportens grundlæggende konklusion, nemlig at Landbrugspakkens forudsætning ikke indeholdt den kvalitetssikring (usikkerhedsberegning på NLES3 og NLES4), som normalt kræves.

DN bemærker, at AU-notatet således ikke direkte afviser, at 30 pct. marginaludvaskning er (fagligt set) mest korrekt: Molt-analysens centrale påstand om en uacceptabel usikkerhed ”bestrides ikke af Aarhus Universitet, hvorfor marginaludledningen lige så godt kan være 30 pct. som de påståede 18 pct. …”

FORSKERforum har forelagt disse udsagn (pr.mail) for AUs talsmand på området, professor Jørgen E. Olesen, som imidlertid ikke vil besvare DNs påstande. Han henviser til AUs gamle notat. Og til, at AU ikke udtaler sig før om seks uger (1. marts), hvor AU afholder en åben workshop om ”yderligere detaljer omkring de faglige sammenhænge”.

Sjovt nok er samme workshop også minister Esben Lundes undskyldning for at nægte at besvare folketings-spørgsmål …  (SE SVAR 270 TIL Ida Auken)