Myndighedsbetjening: Har Miljøministeriet fortrudt?

I slutningen af juni 2017 bekendtgjorde miljøminister Esben Lunde Larsen, at han udliciterede (“konkurrenceudsatte”) ministeriets bevilling til myndighedsbetjening. Det er områder til ca. 650 mio. kr. til forskning, analyser og rapportering på fødevarer, husdyrproduktion, veterinærområdet, natur og vand m.m. Så det blev modtaget med bestyrtelse på især AU og DTU, at de nu skulle bruge ressourcer på at konkurrere med hinanden og tilmed risikere at tabe forskningsfelter, som man har brugt år på at opbygge.

Første etape omfattede veterinær­området, som konsortiet KU/Serum-instittutet erobrede fra DTU. Næste etape skulle ramme naturområdet (skov samt luft og emissioner).

På fotoet ses ministeroverdragelse 10. maj.

Men i slutningen af september meddelte ministeriet pludselig, at hele processen udsættes et år.

Kryptisk begrundelse: Risikovurdering

Udliciterings-projektet er nemlig i krise, så måske er udsættelsen bare varsel om, at det senere vil blive aflyst?

Miljøministeriets begrundelse var nemlig meget kryptisk, idet der blev henvist til at ministeriet skal have tid til ”en grundig afdækning af mulige gevinster og risici”, så de værdifulde forskningsmiljøer i Danmark ikke bringes i fare ved en konkurrenceudsættelse”.

FORSKERforum har spurgt minister Ellemann-Jensen, om formuleringen ”gevinster og ricisi” dækker over, at Esben Lunde tvang en forhastet udlicitering igennem, og at den bør genovervejes. Det vil ministeren ikke kommentere, meddeler hans spindoktor.

Bagved kan ligge, at hans embedsmænd netop nu er i gang med en evaluering og en masterplan for det videre forløb (masterplanen foreløbigt udsat til engang i 2019). Men i den evalueringsproces er embedsmændene blevet konfronteret med stor utilfredshed med processen.

Sønderlemmende kritik af ministeriet

FORSKERforum har fået aktindsigt, som afslører stor utilfredshed med udliciteringen:

  • AU’s bedømmelse af processen bag udlicitering af området ”natur og luft” får dumpekarakter: ’Mindre tilfredsstillende’.
  • Og DTU dumper ministeriet på udliciteringen af veterinærområdet: ’Ikke tilfredsstillende’. DTU klagede så meget over forvaltningsprocessen, at det blev til en sag, som Rigsrevisionen undersøger. Og her kan Miljøministeriet stå til en næse, når rapporten kommer (januar 2019).

FORSKERforum har forelagt denne kritik for ministeren, men han afviser at kommentere den.

Der er turbulens omkring udliciteringen, og da der er folketingsvalg senest i juni 2019 har minister Ellemann-Jensen måske valgt udsættelsen, så sagen ikke skaber problemer for ham inden valget. Der er også det perspektiv, at en ny regering kan aflyse udliciteringen.

Igennem sin spindoktor meddeler ministeren: ”Når evalueringen af den hidtidige konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening er gennemført, vil vi selvfølgelig melde ud om det”.

SE SIDE 18-21: AU og DTU dumper ministeriet i det trykte blad.