Myndighedsbetjening: DTU og AU dumper Miljøministeriet

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) besluttede i 2017, at uni’erne med myndighedsbetjening skal konkurrere om de ca. 660 mio. kroner til rådgivning om fødevarer, husdyrproduktion, jordbrug, havvand m.m.  Det kaldes på nysprog ”konkurrence-udsættelse”. Det første offer blev DTU, som overraskende tabte deres veterinæropgaver til 90 mio. kr. årligt til et konsortium bestående af KU / Seruminstituttet (2020).

Men Miljøministeriets forvaltning får efterfølgende dumpekarakter af DTU, som kalder den ”ikke tilfredsstillende” i en klage, afslører november-udgaven af FORSKERforum, som udkommer i dag

Aktindsigt afslører, at DTU mener, at ministeriet skruede udbuddet sådan sammen, så konkurrence-betingelserne var uklart formuleret, og det gav konsortiet KU / Seruminstituttet en konkurrence-fordel, da facit blev gjort op. Det skete især på kravbeskrivelsen til stalde til storkvæg. Men også på detaljer, fx fik konsortiet ”en tællefordel”, da bemandingen skulle gøres op, for konsortiets (KUs) flere professorer i veterinærforskningen talte mere end DTUs seniorforskere! Embedsmændene overså, at det traditionelt er seniorforskere, som forvalter sektorforskningsopgaver.

DTU oplevede processen som at ministeriet havde en bias for konsortiet: ”DTU har det indtryk, at Fødevarestyrelsens beslutning om leverandørskifte muligvis var givet på forhånd”. Det kyniske motiv kunne være – mener DTU – at manøvren skulle redde Seruminstitutets dårlige økonomi, samtidig med at konsortiet faktisk kun var konkurrencedygtig med DTU, fordi man fik en efterbevilling på 130 mio. kr. (SE DTU-ARTIKEL).

DTUs kritik har ført til at Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at gennemgå forløbet, og herfra kommer der en rapport i januar. Miljøministeriet risikerer en slem påtale, og den risiko kan være medvirkende til, at ministeriet i slutningen af september meddelte, at udliciterings-processen er udsat i et år. Den kryptiske begrundelse lyder, at man vil have tid til en risikovurdering af projektet.

Udsættelsen vidner om krise i udliciterings-projektet. Det er gået op for ministeriets embedsmænd, at den er kompliceret og var forhastet iværksat, og måske er det også blevet klart for dem, at det ikke er rationel brug af samfundsressourcer. DTU er nemlig ikke de eneste utilfredse med Miljøministeriets forvaltning: Også AU-DCEs myndighedsbetjening har nemlig givet ministeriet dumpekarakter ”Mindre tilfredsstillende”, afslører aktindsigt, som FORSKERforum fortæller om. AU oplever sig tromlet, for ministeriet lytter ikke til rationelle argumenter: ”AU oplevede, at det var meget vanskeligt i processen at opnå anerkendelse …” (evaluering 4. juli).

Næste trin i sagen er, at ministeriets embedsmænd er ved at lave en evaluering, som offentliggøres i november. Og som næste trin skal embedsmændene studere konsulentfirmaet Deloittes ”markedsafklaring” af området – som FORSKERforum i øvrigt har søgt aktindsigt i.