Mørkelagt Microsoft-kontrakt: KU-ledelsen i flyver-skjul

”Hvorfor prøver KU-ledelsen at hemmeligholde kontrakt-forhold, som har offentlighedens og de ansattes interesse? De prøver at hemmeligholde noget, som i høj grad berører KU-forskernes arbejdsforhold”, siger DM-konsulent Jens Vraa-Jensen, der har gennemset den samarbejdskontrakt mellem KU og Microsoft, som parterne har prøvet at mørkelægge, men som FORSKERforum har fået ad bagveje. Sagen omtales i det FORSKERforum, der udkommer i dag (SE TIL HØJRE).

Efter konsulentens vurdering er der flere problematiske aspekter i kontrakten: ”Den indeholder en uigennemskuelig ledelses-konstruktion, hvor to projektchefer er dobbeltansatte 50/50 mellem parterne. Der står at de har ’ligesidede forpligtelser’. De to chefer må da have et kasketproblem, for hvem arbejder de egentlig (mest) for, det offentlige eller Microsoft?”

Og så spørger han: Og når cheferne altså skal være loyale mod to parter, tager deres KU-ansatte forskere så imod ordrer fra en Microsoft-chef eller en KU-chef? Og hvordan harmonerer det med Uni-Lovens bestemmelser om uni’s uafhængighed af interesser?

En anden problematisk kontrakt-binding er, at Microsoft har veto-ret mod KU-forskernes publicering. Microsofts projektdirektør skal have tekst til gennemsyn og kommentarer: ”Microsoft kan altså afvise, at et paper sendes til publicering. Og hvis han fastholder det ved et mæglings-møde med en KU-leder, så er forskerens publiceringsønske afvist. Det er ikke i overensstemmelse med forskernes frie publiceringsret”.

Overordnet mener konsulenten, at kontrakten og mørkelægningen er udtryk for, at KUs ledelse strækker sig meget langt for at hente forskningspenge og for at tilfredsstille politikeres ønske om mere offentlig/privat forskning: ”Kontrakten ligner noget, der er indgået mellem to private parter. Forpligtelserne i Uni-Loven om forskningsfrihed, videnudvikling i samfundets interesse indgår ikke som præmis”.

KUs ledelse v. prorektor Thomas Bjørnholm – bagmanden bag kontrakten – har kraftigt modsat sig, at FORSKERforum omtaler kontrakten, fordi FORSKERforum angiveligt har tilegnet sig den ad ulovlig vej. KU truede med fogedforbud og erstatningssag. Men medierets-eksperter mener ikke, at det er ulovligt at afkode kontrakten, som FORSKERforum har gjort. Så FORSKERforum stillede spørgsmål om chefernes dobbeltansættelser, Microsofts vetoret, KUs medfinansering m.m. Prorektor Bjørnholm nægter imidlertid at stille op til interview og kommentere kontraktens indhold.

KU-ledelsens lukkethed er stærkt problematisk, mener offentlighedsrets-professor Oluf Jørgensen: ”FORSKERforums afkodning og spørgsmål til kontrakten er vigtig, for indsigten afslører, at KU mørkelægger ting, som burde høre under offentlig (demokratisk) kontrol. Som case er kontrakten principiel for, hvordan offentlig-private kontrakter bør se ud. Og når KU vælger i høj grad at imødekomme Microsofts interesser med stor grad af mørkelægning af kontrakten, ligner det et groft sammenstød med de værdier, som burde gælde for offentlige institutioner”.