Ministerstyring: ’Søren Pind snakker udenom

Lovudkastet om ministergodkendelse af nye bestyrelsesformænd m.m. handler om at give nye ledelsesrammer for at styrke bestyrelsernes rolle på universiteterne, så ministre og universitetsledelser får bedre muligheder for i fællesskab at løse udfordringer i stedet for at det skal ske gennem politiske indgreb.

Sådan lyder minister Søren Pinds forsvar for sin lovskitse om ministerudpegning af bestyrelsesformænd, som har høringsfrist for kommentarer i dag kl. 12.00. Pind argumenterer, at fordi den siddende uddannelses- og forskningsminister er øverste myndighed for universiteter – under ansvar over for Folketinget – så bør ministeren også have indflydelse på, hvem der skal være formand, så parterne får en mere direkte dialog (SE PINDS INDLÆG)

Pinds indlæg i dagens INFORMATION er replik til DM-formand Camilla Gregersens og Djøf-formand Lisa Ferbings protest mod Pinds lovforslag: ”Ministeriet skal ikke flytte ind på universiteterne”. Fordi det er universiteters opgave at udfordre etablerede sandheder, tænke nye og kritisk, skal universiteter nødvendigvis være uafhængige af politik og ministre. Og den frihed og uafhængighed mister de med lovforslaget: ”Skiftende regeringer vil kunne placere meningsfæller som bestyrelsesformænd. Det harmonerer ikke med målsætningen om uafhængige universiteter” (SE INDLÆG 10.3.)

DM-formand Camilla Gregersen synes, at ministerens replik snakker udenom: ”Ministeren forholder sig ikke til lovudkastets problem, nemlig at der åbnes op for politisk udpegning og politisering. Han sætter nogle fugle på taget som lokkemad – at det vil styrke ledelser og dialog – men han forholder sig ikke til, at det risikerer at gå ud over universiteternes legitimitet og troværdighed, når der udpeges en minister-loyal formand. Det vil være slut med bestyrelsesformænd – og måske rektorer – som vil sige noget kritisk. Og det risikerer at smitte nedad i hele organisationen”, siger hun.

”Kernen bag forslaget om ministerudpegning er jo faktisk en mistillid til de nuværende (eksterne) bestyrelsesmedlemmer og –formænd. Hvis forslaget realiseres, er der risiko for, at universiteterne bliver kastebold i et politisk spil, hvor skiftende partipolitiske interesser vil sætte sig igennem. Vi har i stedet brug for, at bestyrelsesposterne fortsat bliver besat med de dygtigste, som vil fremme universitetets og samfundets langsigtede interesser”. 

Høringssvarene, som kommer ind i dag, er vigtige for lovforslagets udformning og skæbne. Hvis der nemlig ikke kommer vægtige indlæg, som kan få ministeren, Dansk Folkeparti og Henrik Dahl til at ryste på hånden, vil lovforslaget blive fremsat i april med et forhåndsflertal i Folketinget. Og så er løbet normalt kørt…