Ministerstyre: VIP-valgte Eske Willerslev protesterer ikke

Den højprofilerede professor Eske Willerslev er en af de to vip-valgte (videnskabeligt personale) i KUs bestyrelse. Han gik til valg på, at KU skal være mere eliteorienteret. Og så ville han have indflydelse på, hvem der bliver KUs rektor.

Men et kontroversielt lovforslag vil reducere bestyrelsens og Willlerslevs indflydelse på rektorudpegningen. Ifølge minister Søren Pinds forslag vil ministeren nemlig få indirekte magt til at udpege ’sin bestyrelsesformand’.Og netop bestyrelsesformanden har ekstra magt ved rektorudpegninger. Objektivt set forringer lovforslaget således de medarbejdervalgtes indflydelse – Willerslevs får mindre eller ingen indflydelse på, hvem der udpeges som rektor…

Men højst overraskende vil Willerslev ikke protestere mod forslaget nu, mens en skitse til loven er i høring og til debat: ”Jeg vil ikke gå ud med et statement nu. Jeg er åben over for at sætte mig ind i, hvad det er, ministeren vil. Jeg har ikke sat mig nøje ind i forslaget, og jeg vil tage stilling på et oplyst grundlag og sammen med resten af bestyrelsen”.

Men ministeren får jo indirekte indflydelse på rektorvalget, for den udpegning skal styres af den bestyrelsesformand, som er udpeget af ministeren – og dermed får Willerslev mindre indflydelse? ”Nej, ved bestyrelsens valg af rektor – i hvert fald som det er nu – har bestyrelsesformanden jo ikke større indflydelse end de menige bestyrelses-medlemmer. Hver har sin stemme, herunder mig”.

Ifølge lovforslaget skal bestyrelsesformanden udtrykkeligt stå for ’dialogen’ mellem ministeriet og rektor. Det betyder i praksis, at formanden får mere magt på bekostning af rektor, og det harmonerer vel heller ikke med Willerslevs særlige interesse i rektormagten? ”Det er måske ikke unaturligt, at bestyrelsesformanden har kontakten. Jeg håber på, at forslaget kan føre til en tæt dialog mellem bestyrelsesformanden, bestyrelsen og rektor. De tre komponenter skal jo arbejde sammen. Det er uhyre vigtigt for KUs fremtid”.

Men nu handler lovforslag og politik her ikke om håb, men om magt og ministeren / bestyrelsesformanden vil få stor magt, hvis lovforslaget vedtages?  ”Nej, selvfølgelig handler det om magt. Men som sagt: Der kan være fordele ved et tæt tilknytning til minister og ministerium, som i bund og grund skal lægge politikken, som universitetet skal navigere efter. Ministeren er jo øverste chef. Derfor er dialogen mellem parterne enormt vigtig, og måske kan lovforslaget være med til at fremme dette. Vi tager drøftelsen for og imod i bestyrelsen”.

Men Willerslev ved jo, at KU ingen bestyrelsesmøder har inden høringsfristen d. 24 marts? Og politisk er processen sådan, at når fristen er overskredet, er løbet kørt, for så laver regeringen et lovforslag med et forhåndsflertal (med Dansk Folkeparti)? Så det er nu, Willerslev skal protestere? ”Jeg siger og mener, at vi vil drøfte lovforslaget i bestyrelsen, før jeg lægger min holdning for dagen. Det kunne jo være med henblik på, at alle uni’erne går sammen om en holdning til det. Jeg vil ikke her komme med et statement, som låser min holdning fast, og som potentielt ødelægger denne proces, som er meget vigtig og sårbar”.

Svigter Willerslev ikke det vip-personale, som har stemt på ham, når han ikke aktivt modarbejder, at han og vip’ene står til at miste indflydelse, hvis forslaget vedtages? ”Jeg er helt klar over, at jeg repræsenterer det personale, som har valgt mig. Men for mig er det vigtigt, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke går ud med statements i øst og vest, men står sammen med bestyrelsen om en fælles plan”, slutter Willerslev