Miljøstyrelsen skal ’vaske’ vand-rapport

– med ’politisk relevans’, før AU-forskerne frigiver første udk ast, afslører strategipapir fra styrelsen

Sidste år var det meget ubekvemt for miljøminister Esben Lunde Larsen, at miljødata på den årlige NOVANA-rapport slap ud før tid. Derfor lavede Miljøstyrelsen allerede i marts en køreplan for, hvordan 2016-rapportens resultater skulle udarbejdes og frigives. Denne køreplan fremgår af et strategipapir, som FORSKERforum har fået aktindsigt i.

Og det afslører, at Miljøstyrelsen vil vurdere data for ”politisk relevans”, før AU-DCEs vandforskere gør rapportens data og tekst færdig til udsendelse til høring – en høring hos ”interessenter”, herunder Miljøstyrelsen selv…

”Her står jo utilsløret, at Miljøministeriet vil ’vaske’ rapporten for, hvad der er politisk hensigtsmæssigt for ministeren. Det er politisk styring af såkaldt ’uafhængig forskningsbaseret myndighedsbetjening’. Embedsmændene respekterer slet ikke armslængde og faglighed. AU-forskerne sendes ud i en gråzone og i en grim klemme, for de skal ’forhandle’ prioriteringen af deres forskningsresultater med en politisk part”, siger prof.emer. Heine Andersen, der netop har lavet en hvidbog om forskningsfrihed.

Chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra AU-DCEs vandforskning afviser udlægningen af strategipapiret som en ”total misforståelse”. Han har ingen problemer med Miljøstyrelsens procedure.

Strategiplan giver mundkurv på forskerne?

Det fremgår også af strategipapiret fra marts, at Miljøstyrelsen koordinerer proceduren før NOVANA-offentliggørelsen, så alle data først samles til allersidst. Dermed kan Naturfredningsforeningen, DR og FORSKERforum ikke kan få de kontroversielle data udleveret før NOVANA frigives.

Offentliggørelsen af 2016-rapporten vil afsløre stigende kvælstofforurening efter Landbrugspakken, og udløse ballade for minister Esben Lunde Larsen. De såkaldte ”fejlanalyser” kom derfor meget belejliget, for så kunne Miljøstyrelsens diktere en 4-måneders udsættelse af rapporten – som tilsyneladende blev dikteret telefonisk til AU-DCEs direktør, hvorefter AU-DCE har erklæret sig ”enige i” udsættelsen.

Men Miljøstyrelsens manøvrer har tilsyneladende også givet AU-forskerne mundkurv på. FORSKERforum kan ikke få deldata udleveret. Og AU-chefkonsulent Nordemann ville ikke kommentere alarmerende klorofyl-ta. Han vil først sige noget, når NOVANA frigives til april…

Hykleriet om uafhængighed

”Vaskning for politisk relevans underminerer forskningen uafhængighed, så AU-DCEs forskningsledere må afvise Miljøministeriets indblanding i rapport-processen. Men det er forståeligt, hvis de ikke gør det, men retter ind efter styrelsens ’henstillinger’. De vil ikke komme i ’bad standing’, for Ministeren har jo varslet udlicitering af myndighedsbetjeningen, hvor AUs risikerer at miste mange mio. og stillinger, hvis de ikke vinder udbudet”, siger Heine Andersen.

”Denne sag afslører politikernes hykleri om ’sektorforskningen’s uafhængighed. Udliciteringstruslen må aflyses og uni’ernes sektorforskning må have basisbevillinger, som sikrer beredskab og forskningsfrihed. Denne sag viser jo tydeligt, at der jo stor risiko for, at Folketinget får politiserede rapporter om miljøets tilstand fra Miljøministeriet”.