Menige forskere snydt for opfinder-andel

Chefen scorede over 10 mio. på hemmelig særaftale, mens de menige blev spist af med engangsbeløb på 142.900 kr. Og de blev hverken hørt eller informeret, som reglerne kræver

Ingen kommentarer og intet interview, lyder svaret pr. e-mail fra vicedirektør Ole Jensen fra Statens Serum Institut (SSI), da FORSKERforum stillede ham seks spørgsmål til, hvordan SSI har snydt en række medarbejdere for deres opfinder­andele, mens deres forskningsleder Peter Andersen scorede hele kassen igennem en hemmelig særaftale med eks-direktør Nils Strandberg Petersen.

Den hemmelige særaftale blev lavet i forbindelse med, at SSI tjener et trecifret millionbeløb på tuberkulose-patenter. Og patentvejledningen siger, at godtgørelse skal fordeles mellem opfindere efter deres andel/bidrag til opfindelsen. Men gennem aktindsigt opdagede FORSKERforum, at forskningschefen kommer til at score mere end 10 mio. over årene, mens andre opfindere er spist af med engangsbeløb på 142.900 kr.

Og det viser sig tilmed, at SSI’s ledelse ikke har foretaget en vurdering af opfinder-andele, som patentloven kræver, men lavet en hemmelig særaftale med forskningslederen. Og det er sket bag om ryggen på de øvrige opfindere, uden at disse har været hørt. Og uden at de blev orienteret om, at deres chef fik og har en særaftale, som i øvrigt løber endnu, med årlige millionudbetalinger.

Regelbrud: Ingen vurdering og høring

Fordelingen af opfinderandele afgøres normalt af opfinderkredsen ud fra det intellektuelle bidrag, som hver enkelt opfinder har givet. Der skal altså foretages en høring og vurdering af hver enkelts bidrag, hvis der skal ske ulige fordeling blandt dem.

Det er utvivlsomt, at forskningsleder Peter Andersen har leveret hovedbidrag, men SSI-ledelsen foretog ingen egentlig vurdering af de samlede opfinderandele, og hvad der var de menige forskeres bidrag. På FORSKERforums spørgsmål (pr. e-mail) har SSI ikke kunnet finde dokumentation på, at en sådan afvejning er foretaget, men vicedirektør Ole Jensen vil ikke bekræfte, at man dermed har brudt patentvejledningen: Ingen kommentarer (pr. email).

Han vil heller ikke svare på, om tildelingen af særaftale til forskningsleder Peter Andersen skete på baggrund af en vilkårlig og hemmelig ledelsesbeslutning: Ingen kommentarer.

Og da FORSKERforum spørger, hvad der egentlig var begrundelsen for særaftalen, lyder svaret igen: Ingen kommentarer.

Særaftale hemmeligholdt for de øvrige

SSI-ledelsen foretog tilsyneladende en vilkårlig særbehandling af forskningslederen, måske som en slags skjult fastholdelsestillæg til superforskeren. Men SSI undlod ikke bare at lave en egentlig vurdering af de samlede opfinderandele, men særbehandlingen blev hemmeligholdt for dem.

Da FORSKERforum spørger vicedirektør Ole Jensen, om det er god forvaltning og personalepolitik, lyder svaret: Ingen kommentarer.

Og på spørgsmålet, om den ulige og uretmæssige behandling af opfinderparterne vil føre til, at SSI vil tage sagen op til genovervejelse med henblik på at få justeret særaftale og/eller justere de øvrige opfinderes godtgørelse, lyder svaret: Ingen Kommentarer.

Og ikke overraskende svarer vicedirektør Ole Jensen også ”ingen kommentarer”, da FORSKERforum spørger til hans råd til ansatte i succesfulde forskergrupper, når der skal uddeles opfinderandele: Skal der foretages formelle og skriftlige vurderinger? Hvordan gøres det? Skal der være åbenhed om forvaltningen af opfinderandele?