Lukket møde i dag om ny bevillingsmodel

Der er rygter om, at uni-minister Søren Pind holder sidste møde i dag med partiernes ordførere for at lukke en aftale om en ny bevillingsmodel. Er Socialdemokraternes Mette Reissmann med? Radikale med Sofie Carsten Nielsen? Og hvad med SFs Jacob Mark?

Forhandlingerne er totalt mørkelagte. Der er ikke sluppet noget ud om indholdet eller knaster i de lukkede forhandlinger mellem ordførerne. FORSKERforum har forgæves bedt ordførerne om interviews for at få at vide, om de stadig er med ved forhandlingsbordet som ”aftalepart”?  Og om de er villige til at indgå en aftale med en ny studietrins-bødemodel? Og på et jobtaxameter?

Heller ikke Rektorkollegiets formand Anders Bjarklev vil svare på spørgsmål, og det kan handle om, at Rektorkollegiet er holdt udenfor, selv om det jo er uni’erne, som skal administere og leve med den model, som politikerne finder på.

Reformens hensigt er at lukke taxameter-ordningen fra 1974, som er kritiseret for at fremme kvantitet og ikke kvalitet (STÅ-systemet, som giver bevillinger efter antal studenter og pr. bestået eksamen). Men lukningen er imod Rektorkollegiet anbefalinger, hvis denne model afskaffes. Men hvis der skal laves en incitaments-model med flere knapper at skrue på, så ville kollegiet have dette kompenseret med en større basisbevilling (uden koblinger til styringsinstrumenter). (SE REKTORKOLLEGIETS)

BERLINGSKE rejste for nylig også spørgsmålet om takst-størrelser, især om den særlige 5000 kr.-takstforhøjelse for de mest underfinansierede studier (hum’ og samf’), vil blive legaliseret. Både KU og AU er bekymrede for (under-) finansieringen af deres store hum- og  samf-områder. (SE BERLINGSKE) 

Regeringens erklærede hensigt med den nye model er, at den skal fremme kvalitet, relevans og regionalitet. FORSKERforums kilder forudser hypotetisk, at politikerne vil være fristede til at indføre mange reguleringsknapper i det nye system. Det kan blive en meget kompleks, og meget mere politiseret model, end den nuværende taxametermodel.

Grundlæggende er der flere styringselementer i spil: Den nuværende studietrins-regulering kan blive lukket, men afløst af en ny model med x-måneders studietids-overskridelse – med bøde-straf til uni’erne, hvis den overskrides? Nationaløkonomers forslag  (Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget) om indførelse af et job-taxameter bliver formentlig realiseret, så studier belønnes på deres studiers ”relevans”, målt på beskæftigelsesgrad 1-2 år efter studieslut? Og endelig er kvalitets-kriteriet, hvor det er interessant, om kvalitet måles på (erhvervs-) relevans? Eller om man lander på, at studiers kvalitet måles via studenters evaluering af undervisningen (Kvalitetsudvalgets forslag).

Sidst og ikke mindst er der spænding om de bøde-millioner, som uni’erne får, går i Finansministeriets kasse, eller om de tilbageføres til en ministerpulje, som Søren Pind skal fordele – efter samråd med de aftaleparter, som har skrevet under på et aftalepapir om den nye model…