Lockout: Forsøgsdyr risikerer nødslagtning

350 forsøgs-køer, 1.500 mink og andre forsøgsdyr risikerer nødslagtning, fordi Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout for dyrepasserne og forskerne, som arbejder med dyrene på AUs Institut for Husdyrvidenskab i Foulum. Lockouten træder i kraft 10. april.

Det er forsiden på det FORSKERforum, som udkommer i dag. (SE OGSÅ EKSTRABLADET)

Truslen om nødslagtning skyldes, at Foulums dyrepassere og -forskere ikke stod på Moderniseringsstyrelsens liste over, hvem der er undtaget. Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen havde egentlig indstillet samtlige sine 50 medarbejdere ved instituttets forsøgsdyrs-faciliteter til at blive undtaget lockouten. Men de var glemt på arbejdsgivernes undtagelses-liste (udmeldt 9. marts).

Institutlederen havde gode grunde til at søge sine ansatte undtaget: ”Det er specialist-opgaver at sørge for vores forsøgsdyr. Det er ikke alle mulige andre faggrupper, der kan og må varetage de opgaver. Jeg ser ingen alternativer end at få mine medarbejdere undtaget lockouten,” forklarer han, mens truslen om nødslagtning bliver stadig mere truende.

Seniorforsker Steen Henrik Møller har med instituttets mink at gøre. Lockout kan betyde, at dyrene skal aflives: ”Hvis dem, der passer dyrene ikke må komme på arbejde – det kan man ikke udsætte dyr for. Det er svært at forestille sig, at man ikke finder en løsning. Men hvis det ikke lykkes, må man i sidste ende aflive dyrene. Det er jo helt grotesk”.

Problemet med, hvem der er undtaget og hvem der ikke er, har skabt forvirring nogle steder. FORSKERforum har fundet eksempler på, at nogle uni-ledelser har administreret som om Moderniseringsstyrelsens lockout-varslerne ikke er endelige og som om de (vilkårligt) kunne ændres bagefter. Men så simpelt er det ikke, viser eksemplet med forsøgsdyrene.
For problemet med pasning af forsøgsdyrene er blevet en grim sag for Sophie Løhdes Moderniseringsstyrelsen, som udvalgte, hvem der skal lockout’es. For ifølge arbejdskonflikt-reglerne er deres udmelding bindende, så styrelsen kan ikke efterfølgende – hovsa – lave om på listen. Bordet fanger, indrømmer Styrelsen i mail til FORSKERforum: De bilag (lister, red.), der er vedlagt til Finansministeriets lockoutvarsler, kan desværre ikke ændres.

Undtagelse kan altså ikke ensidigt bestemmes af Styrelsen. Dispensation kan kun ske efter særlig forhandling og accept fra Akademikerne (som er paraplyforhandler for de uni-ansatte). Styrelsen kan argumentere for, at nogle lockout’ede undtages, fordi de arbejder med noget ”uopsætteligt livsvigtigt”. Ifølge EKSTRABLADET har Moderniseringsstyrelsen nu indkaldt til hastemøde om sagen (med både Akademikerne og 3F, som organiserer dyrepassere).

Men hvordan vil Akademikerne stille sig til at undtage sine dyreforskere.  Principielt markerer man, at noget uopsætteligt livsvigtigt handler om personers helbred og førlighed: Med andre ord: Der hvor mennesker kan komme i fare, forklarede chefkonsulent Jesper Meisner forleden til FORSKERforum – og hermed antydes, at Akademikerne kan sige nej til dispensation.

Men Akademikerne står med et dilemma, for siger de nej til dispensation, risikerer de at få skyld for en nødslagtning og møde en grim shitstorm i offentligheden. Og omvendt: Hvis Akademikerne bøjer sig og accepterer en dispensation, så underminerer de deres egen forhandlings-magt …