Landbrugslobbyister skræmmer forskere

Store lobbyister står ikke tilbage for at sende signaler, der skal skræmme universiteter og forskere fra at udlevere kontroversielle data eller fra at oplyse pressen. Det viser NOVANA-sagen, hvor AUs vandmiljøforskere oparbejdede vandmiljø-data for 2015, som viste sig  ubekvemme for magtfulde landbrugslobbyister – hvorefter lobbyisterne aktivt gik efter at undersøge vandmiljøforskernes rolle i, at data’ene blev hovedhistorien i DR1’s morgenradio d. 12. januar.

Landbrugslobbyisterne i Landbrug og Fødevarer (L&F) vågnede op til morgenradioen, hvor deres formand Martin Merrild – sekunderet af miljøminister Esben Lunde Larsen – blev interviewet om stigende og alarmerende udledningstal for kvælstof i vandmiljøet i NOVANA-2015 rapporterne. Tallene var stigende for tredje år i træk og stik imod de data, som ligger bag Landbrugspakken. Formanden og ministeren bortforklarede de ubekvemme data – fordi landbruget er kvælstofkilden – med, at den store udledning skyldtes ekstra regnvejr og dermed ekstra udvaskning i 2015. Men de snakkede udenom, for tallene var faktisk korrigeret for den ekstra regn det år.

Morgenradioens historien om de stigende udledningstal stammede fra Naturfredningsforeningen (DN) , som havde givet data til DR-journalister. Naturfredningsforeningen havde søgt aktindsigt og bearbejdet data, så det blev  morgenradioens historie den morgen.

Men historien passede ikke de pæne landbrugslobbyister i L&F (de grimme er Bæredygtigt Landbrug). Landbruget er ikke interesseret i at debattere de ubekvemme data og landbrugets rolle heri. I stedet holdt man fast i forklaringer om det ekstra regnvejr og om, at der måtte være andre årsager end landbrugets kvælstof.

Og nu afslører aktindsigt – som FORSKERforum har fået på AU – at lobbyisterne også gik efter budbringeren. L&F søgte at opspore, hvem havde udleveret oplysningerne til Naturfredningsforeningen og hvordan oplysningerne var kommet til DR? L&Fs chefjurist bad nemlig om aktindsigt på AUs miljøforskningscenter DCE med anmodning om ”al korrespondance mellem Naturfredningsforeningen og DCE samt mellem DR-journalister og DCE” (anmodning d. 12. jan.).

AUs juridiske chefkonsulent oplyste lakonisk til L&F, at det ikke var AU-DCE, som havde givet aktindsigt eller videreformidlet NOVANA-rapporten. Det var såmænd den statslige SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning), som havde frigivet rapportens data til Naturfredningsforeningen på Naturfredningsforeningens anmodning fra 4. januar…