Landbrugs-lobbyisme finansieret af EU

Sektorforskerne i AU-DCE fik pålæg om, at landbrugets videnslobbyist SEGES skulle ’kommentere’ AU-forskernes baseline-rapport. Den politisering medførte større justeringer i rapporteringen, så den var mere brugbar i landbrugsminister Eva Kjer Hansens beslutnings-materiale bag den kontroversielle Landbrugspakken.

Mens AU-DCE fik 350.000 kr. for at lave baseline-rapporten, så har lobbyisterne i SEGES helt andre økonomiske muskler. SEGES’ forskning er dog ikke betalt af erhvervet selv, men i høj grad af EU-tilskud. I 2014 modtog man således 95 mio. kr. i tilskud som ”projektmidler” (uspec. i årsregnskab 2014).

EU’s store finansieringsandel kommer frem i forlængelse en større neddysset skandale om bilagsfusk med EU-midler i en af SEGES’ seks underafdelinger, VSP (Videncenter for Svineproduktion). Her måtte SEGES tilbagebetale 19 mio. ud af 39 mio. udbetalte EU-kr. I alt kom fusken til at koste moderorganisationen Landbrug og Fødevarer 55 mio. kr. Og SEGES fik to-årig karantæne i EU-systemet 2014-15.

Baggrunden var, at et overfladisk revisions-tjek først afdækkede ”fejl” i millionklassen. Dybere spadestik fra Deloitte i 73 projekter afslørede fusk med 11.000 løntimer, der enten var opgjort skønsmæssigt eller fejlkonterede, idet de ikke relaterede sig til bevillingsformålet, men var flyttet til andre formål. I alt var der 1.892 ikke-godkendte udgiftsbilag i 13 undersøgte projekter.

I SEGES blev det bagatelliseret som ”en for høj fejlrate” (SEGES’ 2014-regnskab). Det medførte en direktørfyring, fordi daværende L&F-direktør Søren Gade skulle vise handlekraft, men nu efter to år er den fyrede tilbage igen i en anden L&F-direktørpost.

1.893 ikke-godkendte udgiftsbilag og hele 11.000 løntimer – svarende til 7 personers ansættelse i et år – var fusk i et omfang, der kunne berettige en politi-anmeldelse. Men lobbyisterne har sympatisører i Landbrugsministeriet (NaturErhvervsstyrelsen), for efter revision-tjek – ikke en revisionsrapport under revisoransvar – konkluderede Styrelsen i oktober, at der nok var kritisable mangler, men der var ikke konkrete tegn på, at der var tale om “forsætlige uregelmæssigheder” (afgørelse 31.10.15).

Derfor slap SEGES for politiet. Og så blev den to-årige karantæne i øvrigt ophævet. SEGES kan igen hente EU-millioner.

(SE BAGGRUND: ’DEN HEMMELIGE SVINESTREG’)