KUs studerende bruger kun 28 t/uge på studiet

KUs studerende bruger i gennemsnit kun 28 timer ugentligt på deres studium – undervisning og studieforberedelse – fortæller en tilfredshedsundersøgelse blandt KUs studerende. Den afslører stor forskel i studieengagement med de medicinstuderende i top med 34 timer og humanister og jurastuderende i bund med 22 t/uge (samf’ 26 t. og nat’ 30 t.). Samtidig afslører undersøgelsen at de studerende i gennemsnit har erhvervsarbejde i 7,5 timer om ugen, uden at de studerende dog angiver, om jobbet er erhvervsrelevant.

Knap hver anden studerende oplever fysiske stress-symptomer i dagligdagen. Paradoksalt er det ikke direkte relateret til travlhed, for de særligt stressede er også dem, der bruger mindst tid på deres studier. (Studietilfredshedsundersøgelsen er baseret på 11.000 besvarelser med en svarpct. på 28 blandt KUs studerende (se KUs STUDIETILFREDSHED))

KU allerede fra i år har indført undervisningsgaranti med 12 lærer-konfrontationstimer som minimum, men det tilsyneladende langtfra alle studerende som kommer til disse timer. Studie-deltagelsen står også i kontrast til, at systemet går ud fra, at et fuldtidsstudium er normeret til en arbejdsuge på 40 timer (svarende til den tid, det tager at følge kurser og bestå eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt, som det kræves af fuldtidsstuderende).

Tallene dækker formentlig over meget varierende studiedeltagelse, hvor nogle er meget aktive og andre kun deltager sporadisk. Og det er et problem for studiemiljøet og for KUs gennemførelsesstatistikker og taksametre. Det var lærere og KU-ledelsen enige om ved en konference i sidste uge på Science: ”Hvis vi skal have folk hurtigere igennem, skal de studerende op på en arbejdsuge på 40 timer. Det kræver en kulturændring tidligt på studiet”, mente fx lektor Thomas Vils Pedersen KU-Matematik.  (se UNIVERSITETSavisen).