KU-trusler blokerer artikel i FORSKERforum

I decembernummeret af FORSKERforum mangler der en  nærgående artikel om indholdet i den samarbejdskontrakt, som KU har indgået med Microsoft. KU har nemlig truet med fogedforbud mod udgivelse, med retssag og muligt erstatnings-krav, hvis FORSKERforum skriver om kontraktens indhold. Og disse trusler er foreløbig landet til realitetsvurdering hos FORSKERforums advokat, mens artiklen er udskudt.

Bagved ligger grotesk nok, at jurister i verdens største software-firma ikke har styr på datasikkerhed og kryptering. Da FORSKERforum nemlig bad om aktindsigt i kontrakten, fremsendte KU / Microsoft kontrakten som et tekst-dokument, hvor 17 af 56 sider var totalt overstreget, og andre sider kun frigav 5-10 linjer hver.

Men med lidt teknisk assistance kunne tekst-dokumentet dog nemt afkodes. FORSKERforum har altså den fulde kontrakt, uden overstregninger!

Da FORSKERforum så citerede fra de mest interessante passager – der har offentlighedens interesser og som handler om de menige KU-forskeres ansættelsesvilkår – og stillede KU-prorektor Thomas Bjørnholm 7 kritiske spørgsmål, var Fanden løs.

Prorektoren ville ikke svare på spørgsmålene. I stedet truede KU – mens Microsofts jurister pustede dem i nakken – med fogedsag, retssag og erstatningskrav: ”Det er helt uacceptabelt, at FORSKERforum uretmæssigt har skaffet sig adgang til de overstregede oplysninger, som ikke er omfattet af den aktindsigt, KU har givet”.

Om FORSKERforum faktisk har gjort noget ulovligt og derfor ikke må publicere noget om kontrakten, er nu til vurdering hos en advokat. Foreløbig har pressejurist Oluf Jørgensen givet sit bud: FORSKERforum har ret til at offentliggøre lækkede oplysninger, som journalisten ikke er kommet i besiddelse af ved ulovlige metoder og som ikke vedrører militære eller personfølsomme oplysninger. Og han vurderer tilmed, at KU har foretaget en ”meget vidtgående mørkelægning” af passager, som faktisk har offentlig interesse.

For at imødekomme Microsofts interesse i mørkelægning af ”forretningsmæssige forhold”, havde FORSKERforum ellers udeholdt oplysninger af dens slags i de citerede passager. De fremsendte citater til prorektoren koncentrerede sig om de aspekter, der har relation til de menige KU-forskeres ansættelsesforhold, fx ledernes ansættelsesform, kommandoforhold mellem chefer og ansatte, særlige publiceringsregler, ophavsret (IP-rettigheder) m.m.

Hemmeligstemplingen blev motiveret med, at der kunne være ”oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forrentningsforhold eller lignende”.  Men FORSKERforum kunne ved selvsyn konstatere, at KU brugte hemmeligt-stempling langt videre end deres begrundelse retfærdiggør. Derfor spurgte FORSKERforum – med henvisning til konkrete passager i kontrakten – hvorfor KU misbruger offentlighedsloven til at mørkelægge, hvad offentlighed og KU-ansatte egentlig har et berettiget krav på at vide?