KU sylter tilsynssag om ”loyalitetskontrakt” med SEGES

I september afslørede INFORMATION, at KU-Fødevareinstituttet havde indgået en kontroversiel loyalitetskontrakt med landbrugets videnscenter SEGES. Det førte til spørgsmål i Folketinget og FORSKERforum bad 3. oktober Uni-ministeriet om at vurdere lovligheden i kontrakten. Ministeriet – som er tilsynsmyndighed – indledte en tilsynssag i starten af oktober og gav KU en frist til 4. december på at udrede sagen – men KU har nu overskredet den frist med fjorten dage.

Sagen handler om, at selv om der i eftersommeren 2016 var afsløret ulovlige mundkurvskontrakter om myndighedsbetjening indgik KUs Fødevareinstitut alligevel en problematisk kontrakt med SEGES. Den betød vidtgående tavshedspligt for uni-forskerne, herunder en loyalitetsforpligtelse: KU-forskerne ”skal optræde loyalt og udelukkende varetage SEGES’s interesser i relation til Aftalens omfang og indhold”. Kontrakten overgav også forskernes ophavsret til SEGES og der var ikke nogen klar aftale om offentliggørelse.

Professor Heine Andersen, der har lavet hvidbog om forskningsfrihed, kaldte kontraktens formulering om loyalitet ”hårrejsende”, fordi SEGES hermed kunne kræve hemmeligstempling af resultater, som ikke passer SEGES. Og ophavsrets-professor Morten Rosenmeier mente, at kontrakten betød at forskerne mistede ophavsretten, og det er i strid med forskningsfriheden.

Christian Rabjerg Madsen (S) spurgte i Folketinget om minister Søren Pind (V) var enig i professorernes vurderinger. Ministeren svarede, at det var KU-ledelsens ansvar, at kontrakter udformes inden for lovens rammer. Og så bad han sin Institutions-styrelsen om at vurdere lovligheden i en tilsynssag. (SE SVAR 30.okt.)

FORSKERforum klagede til styrelsen for at få afklaret, om kontraktformuleringerne faktisk overholder Uni-Lovens og Forvaltningsloven, samt Miljøministeriets standardkontrakter for myndighedskontrakter (manual på området) vedr. forskningsfrihed, offentliggørelse og evt. fortrolighedsklausuler.

Nu er det ti uger siden, FORSKERforum klagede. Men ligesom KU har Institutionsstyrelsen ikke travlt; efter en rykker meddeles, at man går videre med sagen i januar. Så har sagsbehandlingen 3-måneders jubilæum …