KU-svar til grønthøster: Afbyrokratisér …

Uni-minister Esben Lunde Larsen har varslet en 2 pct.’s spare-grønthøster på basisbevillinger og taxametre til uni-uddannelserne. Ministeren kalder uni’erne ‘kornfede’ og mener, at der kan laves store effektiviseringer på, at der undervises mere, købes klogere ind og skæres i bureaukratiet.

I dag svarer KUs ledelse så igen med krav om, at grønthøsteren følges op af hurtig afbureaukratisering, som kan kompensere for den drastiske spareplan. Politikerne har selv bidraget til at opbygge et unødigt bureaukrati, forklarer  rektor Ralf Hemmingsen:

 ”Vi er langt over grænsen for reguleringer, analyser og afrapporteringer”, siger han. “Det er lidt lige som gæsten, der ikke vil betale restauranten efter, han har spist måltidet. Politikerne har efterspurgt øget optag på universiteterne, mere kontrol og høj kvalitet i uddannelserne til en stadig lavere pris. Nu vil de have, at regningen skal være endnu billigere. Hvis vi skal undgå, at det rammer uddannelserne hårdt, må politikerne vise mere tillid og fjerne nogle af statens regler og kontrolkrav”.

 KU foreslår 5-6 konkrete indsatsområder: 1. Fjern de omfattende uddannelses-kontroller (i dag dobbeltkontrolleres fx af evalueringsinstitut og akkrediteringsinstitution). 2. Fjern nummerering af stillingsnumre til kontorchefer og professorater m.fl. og lad uni-ledelserne selv disponere personale. 3. Afskaf studiefremdriftsreformens tvangstilmeldings-mekanik til kurser og eksamener. 4. Fjern bureaukratisk færdiggørelsesbonus og send pengene som basismidler. 5. Giv selveje til universiteterne (afskaf fordyrende dobbeltadministration). 6. Forskningsråds-bevillinger skal forenkles (skal fx udbetales automatisk uden omveje). (SE KU-pressemeddelelse)

De fleste af forslagene har været kendt i årevis uden at politikerne har reageret. Studiefremdrifts-reformens tvangstilmelding er dog et nyligt opstået problem. Forslaget om selveje er en gammel KU-mærkesag, som i årevis er blevet blokeret og forhalet af Bygningsstyrelsen , men med et borgerligt flertal i Folketinget aner KU tilsyneladende en åbning for privatisering. Den kan føre til en betydelig kapitaltilførsel for KU, fordi bygningsmassen kan belånes (SE FORSKERforum januar).

 Det har ikke været muligt at få fat i Venstres uddannelsesordfører Anni Matthiesen for en kommentar.