KU-rektor Wegener: ’Forskere skal aktivt modsige usandheder

”Eksperter bør aktivt tage initiativ til at korrigere forfalskede eller fordrejede ’sandheder’ på deres fagfelter. Universiteterne har en vigtig rolle i at sikre, at samfundet udvikler sig på baggrund af viden og ikke baserer sig på noget ’postfaktuelt’. Det er en helt naturlig del af forskerens rolle som offentligt ansat uafhængig ekspert at stå vagt om den ’sandhed’, som bedst understøttes af forskningen”.

Det siger Henrik Wegener – som 1. marts overtager KUs rektorpost efter Ralf Hemmingsen – til spørgsmålet om, hvordan forskere skal håndtere post-truth, det postfaktuelle samfund og ’alternative fakta’ i offentligheden – som er TEMA i FORSKERforum 202.

Wegener mener, at forskere og eksperter skal at intervenere på deres fagområde, hvis de oplever, at der spredes usandheder eller ”alternative fakta”, som har eller kan have store samfundsmæssige konsekvenser, fx når det handler om miljødata som kvælstofdata eller MRSA-politikker:

”Ifølge Universitetsloven er det forskernes opgave at formidle forskning herunder bl.a. fakta og vurderinger. Forskere bør således imødegå påstande, der er forkerte. Men det skal ske med respekt for den videnskabelige usikkerhed som altid omgærder komplekse forhold inden for miljø, biologi, sundhed, m.v. Ofte er der jo ikke én absolut sandhed og forskningen er også fortolkning af data, tekster og synspunkter”, siger han pr. email-interview.

”Og det er forskernes pligt at melde ind af egen drift til myndigheder, politikere eller medier, hvis de mener, at de har noget vigtigt at byde ind med, som er forskningsmæssigt velunderbygget, og som kan kvalificere de politiske beslutninger og den offentlige debat”.

Når forskere faktisk går ind aktivt ind i kontroversielle debatter – fx KU-forskerne, som kritiserede CBS’ landbrugsrapport – risikerer de at blive intimideret og beskyldt for at beskyldt for at politisere. Hvordan skal uni-ledelser støtte og beskytte dem?

”KUs ledelse vil altid bakke op om forskere, som deltager i den faglige debat indenfor konkrete fagområder, hvor de selv har forskningsmæssig ekspertise, og hvor de kan kvalificere deres bidrag til debatten med afsæt i forskningen. Sådan har det været hidtil. Og sådan vil det også være fremover med mig som rektor”.

Wegener har netop deltaget i den årlige AAAS-konference i Boston, hvor der i år var topaktuelt tema ”Serving Society Through Science Policy” med oplæg og debat om, hvordan amerikanske forskere skal håndtere Trump-administrationens truende politisering af forskningen. Et særligt tilløbsstykke var en paneldebat ”Defending Science and Scientific Integrity in the Age of Trump“. (SE THE SCIENTISTs referat)