KU-nedskæring: Blå politikere kaster abe til KUs ledelse

KU skal sløjfe 530 stillinger, hvoraf 209 får en fyreseddel på tirsdag. Forud varslede KU-humanioras dekan, at ud af 24 småfag skal der skæres på 13 små kultur- og sprogfag som eskimologi, hebaraisk, græsk og indisk. Begrundelsen er den rå økonomiske begrundelse, at de – trods ekstra småfagstilskud – ikke er rentable.

Men uni-minister Esben Lunde Larsen samt ordførerne i de blå partier i Folketinget melder i dag samlet ud, at problemet ikke er Regeringens besparelser – det er derimod KU-ledelsens ansvar at prioritere KUs samlede økonomi, så de vigtigste småfag overlever: KUs ledelse må prioritere anderledes: ”… der er mange håndtag at dreje på, og det er fortsat universiteternes opgave og ansvar at udbyde de uddannelser, som samfundet har brug for”  inden for de eksisterende økonomiske rammer. Men politikerne angiver ikke, hvilke kriterier, der så skal prioritere ressourerne – ud over en almen erklæring om, at det er ”afgørende, at vi i Danmark opretholder de fag og sprogkompetencer og den sprogviden, som kan bidrage til at skabe vækst, velfærd og kulturel forståelse – også i fremtiden”. (SE BERLINGSKE d.d.).

Er det abekastning, når ministeren nu sender ansvaret for prioritering af besparelserne videre til KU’s ledelse? – lyder spørgsmålet til KUs rektor, der svarer:

KU’s ledelse har og tager ansvaret for prioriteringerne. Men ansvaret for at besparelserne er på bordet, og at de er så store som de er, ligger hos regeringen og et flertal i Folketinget. Og det er desværre langt fra virkeligheden, når politikerne taler om to-procents besparelser, for det er altså hvert år i de næste fire år, plus nedskæringer på huslejetilskud, samt meget markante besparelser på forskningsrådene Vi taler derfor snarere om 10 procents besparelser på finanslovsmidlerne, svarende til en halv milliard om året på KU”, svarer Ralf Hemmingsen: ”Spørgsmålet er, hvad politikerne vil med universiteterne på den lange bane. Det kan vi kun gisne om”.

Er det abekastning, når KU’s ledelse beskyldes for at være ’kulturløse’, når man planlægger at skære på sprog- og kulturfag? ”Det er alt for alvorlig en diskussion til abekastning. Vi forstår godt, at mange er bekymrede for de små fag. Men både jeg og Hum-dekan Ulf Hedetoft handler ikke , fordi vi ikke kan se fagenes væsentlighed, men fordi vi er tvunget til at få økonomien til at hænge sammen”.

Uni-minister Esben Lunde har signaleret, at der ikke er nogen mærkbar sammenhæng mellem bevillinger og uddannelseskvalitet: ’Jeg har den klare opfattelse, at de studerende kan få en god uddannelse i Danmark, også selv om der har fundet en besparelse sted?  ”I KUs ledelse ser vi en klar sammenhæng mellem bevillinger og uddannelseskvalitet. Kvalitet koster – det gælder altså også når vi snakker undervisningstimer, forskningsbaseret undervisning, feedback, studiemiljø osv. Men hvis ministeren kan forklare, hvorfor lige præcis uddannelse er undtaget fra den præmis at man får, hvad man betaler for, så hører vi gerne fra ham”.

Er der sammenhæng mellem ministerens signalord om ”mere dannelse” og hans faktiske politik? Det spørgsmål er ministeren bedre kvalificeret til at svare på”, slutter KU-rektoren.