Konstruktiv journalistik på AU

AU’s ledelse har lavet hensigtserklæring om at sponsere den selvstændige fond Constructive Institute med gratis husleje. Usædvanlig konstruktion for stedet har ingen forskere.

I mediebranchen skabte det opsigt, da DR’s nyhedsdirektør Ulrik Haagerup for nogle uger siden meddelte, at han fratrådte for at blive direktør for fonden Constructive Institute (CI). Her skal han arbejde med at udvikle og udbrede såkaldt ’konstruktiv journalistik’, som han har skrevet en bog om for nogle år siden.

Og det skal angiveligt ske på AU i en efter danske forhold noget usædvanlig konstruktion. Ifølge en hensigtserklæring, som Haagerup og AU’s rektor har skrevet under på, er CI en selvstændig enhed, der afholder egne udgifter, men AU skal stille gratis lokaler til rådighed med henblik på ”fælles fremtidige aktiviteter”.

Og det gik hurtigt med at offentliggøre projektet, for foreløbig er den kun en hensigtserklæring. I den kan man læse, at CI vil beskæftige sig med ”konkrete projekter, herunder forsknings- og udviklingsprojekter”, ”udbredelse og koordinering af den nationale og globale indsats for konstruktiv journalistik”, og endelig et fellowship-program for danske og udenlandske journalister. Parterne er i gang med at udarbejde en egentlig samarbejdsaftale på basis af hensigtserklæringen.

AU’s bestyrelsesformand og kommunikationschef i bestyrelsen

Finansieringen af CI sker gennem en bevilling fra TrygFonden på 25 millioner samt penge fra henholdsvis Aarhus Stiftstidendes Fond, Den Fynske Bladfond og virksomheden Bestseller. I fondens bestyrelse sidder blandt andet AU’s bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, og AU’s kommunikationschef, Anders Correll.

”Vi ser det som en vigtig opgave at samarbejde med journalister og medier på mange forskellige måder. På månedsbasis indgår vi i mellem 2.500 og 3.000 omtaler, så vi har et tæt samarbejde med medierne. Nu skal vi have kortlagt samarbejdsmulighederne med CI og de fellows, der får ophold på CI. Det håber jeg kan give gode input til vores fremadrettede udvikling af den brede vidensformidling,” fortæller Anders Correll om AU’s interesse i at huse CI.

Han nævner også, at de journalister, der får tildelt fellowships, kan få stor glæde af følge undervisning på de områder som interesserer dem samt eventuelt opbygge gode relationer til forskningsmiljøer.

AU’s medievidenskab: Husk armslængden

Men på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik er stemningen noget mere afventende.

Lektor Unni From, som er leder af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, kan se spændende perspektiver i et samarbejde med de besøgende journalist-fellows.

Men gratis husleje til en privat, ikke-akademisk enhed uden forskningskvalificeret personale skaber undren og bekymring på selve universitetet: ”Det bliver helt afgørende, hvad der kommer til at stå i den samarbejdsaftale. Vi er bekymrede over, at aktiviteter i relation til et universitet skal have helt styr på armslængde-princippet, så AU’s forskningsbrand ikke kan beklikkes. Det har vi meldt tilbage til vores ledere, og det tror jeg ikke, nogen kan være uenige i.”

Hun hæfter sig dels ved CI’s private finansiering, dels ved, at CI ifølge egen formålsparagraf er sat i verden for at promovere en særlig form for journalistik.

”Når noget er sponsoreret og normativt, skal man være ekstra opmærksom. Og umiddelbart vurderer jeg, at formålet lyder normativt, når man gerne vil fremme en alternativ form for journalistik. Hos os underviser vi i alle mulige former for journalistik, men som forskere missionerer vi ikke.”

Formålsparagraf: Forskning?

At universiteter kan huse private organisationer, der tilbyder fellowships, findes der eksempler på i udlandet. Constructive Institute henviser selv til John S. Knight Journalism Fellowships på Stanford University og Niemann Foundation på Harvard University, der begge på tilsvarende vis tilbyder fellowships til journalister. AU’s medieforskere rynker ikke brynene over fellowship-modellen.

Man undrer sig derimod over, at der både i CI’s formålsparagraf og i hensigtserklæringen med AU står, at centret skal forske: ”Som jeg har forstået det, er der ikke ansat nogen forskere, så jeg forstår ikke, hvordan der kan være tale om forskningsaktiviteter”, siger lederen på AU-Medievidenskab.

Kommunikationschef Anders Correll fortæller imidlertid, at det er forkert, hvad der står i formålsparagraf og hensigtserklæring: “Det er fint hvis CI vil finansiere forskningsprojekter, som forskerne er interesserede i, men forskningen skal  skal i så fald udføres af forskere på AU,” fortæller han.

AU-institutleder: CI ikke et institut på AU

Men selv hvis forskningen blev lagt i eksempelvis Afdelingen for Journalistik og Medievidenskab, mener Unni From, at man skal være forsigtig.

”En enkelt forsker, som eventuelt ville være interesseret i at samarbejde med CI, kan jo godt forske i konstruktive nyheder, men troværdigheden af den forskning vil jo naturligvis afhænge af, at de etiske og videnskabelige retningslinjer for god videnskabelig praksis bliver fulgt”.

Hun bemærker også, at det kan skabe forvirring om relationen til AU, at ’institut’ indgår i navnet på Constructive Institute.

”Jeg har umiddelbart svært ved at se, at det giver mening at tale om et institut og ordvalget kan bidrage til, at man kommer til at opfatte CI som et almindeligt institut. Det er som sagt vigtigt, at det bliver helt og aldeles klart, at AU og CI er to forskellige ting,” siger Unni From.

Hun blev først sent involveret i sagen, men forventer, at de relevante fagmiljøer vil blive inddraget i den proces, der skal føre til en endelig samarbejdsaftale mellem AU og CI.

lah