Konflikt: Al undervisning aflyses…

Der er ikke udsigt til forlig i overenskomsforhandlingerne på akademiker-området, derimod til strejke fra d. 7. maj / lock-out fra 12. maj, hvis det ikke lykkes forligskvinden at strikke en løsning sammen.

Bliver der konflikt vil det gribe ind i den  sidste undervisning inden eksamen, men de studerende er langtfra ens stillet, for lock-out betyder, at arbejdsgiverne midlertidigt opsiger ansættelsen for dem, som er medlemmer af en fagforening. Men de lærere som ikke er medlemmer, skal gennemføre deres undervisning. Nogle studerende vil således få undervisning, andre ikke.

Blandt uni-ledelserne er det imidlertid kun CBS’ ledelse, som har taget konsekvensen og varslet, at al undervisning aflyses i tilfælde af lockout. CBS-tillidsmand Ole Helmersen fortæller: “På CBS har ledelsen fornuftigvis meldt ud, at i tilfælde af lockout vil al undervisning biive suspenderet: De studerende skal jo ikke være ulige stillet som i et lotterispil. Og konflikten skal heller ikke medføre splid mellem kolleger på fagene, kan jeg tilføje…”

Den historie fylder forsiden af det FORSKERforum (314, maj), som udkommer i dag.

Forsiden kan læses som SDU-ledelsen også aflyser al undervisning, men det er ikke korrekt. SDU-tillidsmand Bjarne Andersen forklarer: “Det er sådan, at B-siden har prøvet at overbevise SDU-ledelsen om, at suspendering ville være det mest  hensigtsmæssige, fordi det et ellers vil blive et lotterispil, hvem der får undervisning. Men det har ledelsen tøvet med, med henvisning til, at SDU ikke vil være det eneste uni’, som tager det skridt…”

FORSKERforum er ikke bekendt med, at andre uni-ledelser er indstillet på at suspendere.