Klimafejde: Pressenævnet kritiserer FORSKERforum

FORSKERforum må gerne kalde Jens Olaf Pepke Pedersen for ”klimaskeptiker”. Det har ellers været Pepkes hovedanke i de 6 klager, som han har indsendt til Pressenævnet. Men nu har Pressenævnet altså afgjort, at det ikke er kritisabelt. Man må gerne kalde Pepke for ”klimaskeptiker” uden at karakteristikken skal forelægges for ham.

Til gengæld giver Pressenævnet Pepke ret i to andre klager. Kendelserne vil blive trykt i det næste nummer af FORSKERforum.

Pressenævnet kritiserer, at FORSKERforum gengav Pressenævnets afgørelse på en  misvisende måde, når der i gengivelsen stod, at Pepke er ”kendt som hørende til de 3 pct.” klimaforskere, som er uenige med 97 pct.-konsensus’ om, at klimaændringerne skyldes mennesket. Men det aspekt havde nævnet ikke udtalt sig om, og derfor var referencen misvisende. Derimod har nævnet ingen kritik af, at Pepke kaldes ”klimaskeptiker” for ”oplysningen herom (var) ikke ukorrekt” (se kendelse 1 HER).

FORSKERforum bragte i nr. 315 redigerede uddrag af dels Pepkes indlæg i WEEKENDAVISEN mod John Cooks forskning i 97-pct. klimakonsensus’ blandt klimaforskere og dels Cooks replik / læserbrev til WEKENDAVISEN. Begge var forkortede. Pressenævnet kritiserer imidlertid redigeringen af Pepkes for at være en forvanskning, fordi der angiveligt er bortredigeret centrale oplysninger.

Og så kritiserer Pressenævnet, at FORSKERforum ikke forelagde Cooks replik / læserbrev til WEEKENDAVISEN for Pepke, for Cooks udsagn kunne angiveligt være ”særdeles skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for Jens Olaf Pepke Pedersen”. (SE KENDELSE 2 HER).

Kendelsen er omtalt i fagbladet JOURNALIST (SE JOURNALISTEN HER).