Klimafejde: Pepke kræver erstatning af FORSKERforum

I FORSKERforums seneste nummer citeres fra en kommentar, som DTU-rumforsker Jens Olaf Pepke Pedersen har haft i WEEKENDavisen, og der citeres fra det svar, som den amerikanske klima-kommunikationsforsker John Cook har indsendt til WEEKENDavisen (SE ARTIKLERNE: Pepke kontra John Cook).

Pepke Pedersens reaktion er at fremsende krav på 21.000 kr. i “vederlag og erstatning” fra FORSKERforum for overtrædelse af lov om ophavsret. Det er angiveligt Pepkes ”normale honorar” på 3.500 kr. ganget med de antal steder, som citatet findes (trykt blad, nettet, e-udgave), samt ”erstatning”.

Pepke – som ikke fik medhold i sin seneste klage over FORSKERforum til Pressenævnet – mener, at det kopierede uddrag udgør ca. 60 pct. af hans artikel og dermed er et ulovligt citat i henhold til ophavsretslovens §22, som siger: ”Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”.

Professor Morten Rosenmeier – formand for ACs UBVA (Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde) – vil ikke kommentere den konkrete sag, men siger generelt: ”Det er jo en fortolkningssag og en konkret vurdering, hvorvidt en citering er ’betinget af formålet’, men det ligger fast, at pressen har en mere vidtgående citatadgang, fordi det er berettiget at referere en ytring i større omfang, hvis denne har offentlig interesse. UBVA skal jo beskytte forskeres ophavsret, hvor den krænkes, men hvis pressen således bringer et større citat og citering tjener til belysning af en bestemt sag eller formål, så er citering sandsynligvis ikke i strid med ophavsretten”.

Har UBVA tidligere haft sager, hvor en forsker – der har forsknings- og formidlingspligt i offentligheden – har stillet den slags krav om vederlag og erstatning for en avis-kommentar?

”Ikke såvidt jeg husker”.

FORSKERforum har indbragt sagen og honorarkravet for UBVA, som har møde d. 30. juni og snarest derefter sender en udtalelse.