KLIMAFEJDE: Klageregn fra seniorforsker Pepke til Pressenævnet

Brud på god presseskik og krænkelse af ophavsret. Sådan lyder anklagerne fra DTU-sektorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen mod FORSKERforum. Han er nu oppe på seks klager til Pressenævnet, hvoraf de to er behandlet og fire bliver afgjort inden for de næste måneder. En klage handler om FORSKERforums angivelige ”mis-redigering” og forkortelse af hans klima-indlæg i Weekendavisen, selv om også et modindlæg af John Cook var redigeret. En anden klage handler om, at FORSKERforum skrev ”Pepkes senest klage”, hvor Pepke mener, at det var den forrige….

Essensen af Pepkes klager er, at han ikke vil kaldes og eksponeres som ”klimaskeptiker”.  Pepke mener ikke, at der findes nogen definition af begrebet, og derfor burde FORSKERforum forelægge denne karakteristik for ham, før den trykkes. Pepke er også uenig i forskning, som viser, at 97 pct. af alverdens klimaforskere mener, at klimaændringerne er menneskeskabte – og han vil ikke rubriceres som tilhørende de 3 pct., som ikke mener, at klimaændringerne er (primært) menneskeskabte.

FORSKERforum henholder sig til, at i henhold til de presseetiske regler må medier gerne trykke noget faktuelt uden forelæggelse. Og det er faktuelt ud fra Pepkes postition i klimadebatten, at Pepke er ‘klimaskeptiker’. Han mener nemlig, at klima-ændringerne skyldes naturens forandringer over tid og ikke, at ændringerne er (primært) menneskeskabte. Dermed er han uenig med de 97 pct. af alverdens klimaforskere.

Men Pepke gør sig særlig interessant for FORSKERFORUMs publikum, fordi han er en offentlig kommentator i klimadebatten (med fast talerstol i Weekendavisen). Og herfra spreder han tvivl, støj og misinformation om klimaforskernes 97 pct.’s konsensus (jf. hans artikel i Weekendavisen). Og den støj kan politikerne bruge til at sige, at ‘forskerne jo ikke er enige, så vi behøver ikke at gøre noget ved det’ (SE EKSEMPEL: DF-ordfører 11. august).

September-nummeret af FORSKERforum 316  – som udkommer torsdag – har tema om KLIMAFEJDE. Der er bl.a. et email-interview med Pepke, som forklarer, hvad der er hans position i klimadebatten, og hvorfor han klager så ihærdigt over FORSKERforum: ”Det er ikke misinformation at gøre opmærksom på usikkerheder”, siger han. ”Mine klager er et – tilsyneladende håbløst – forsøg på at få FORSKERforum til at følge de enkle regler for god presseskik, at man ikke videregiver forkerte oplysninger …” (SE (FORSKERforum 316 – september s. 24).

På det centrale spørgsmål, om Pepke mener, at klimaforandringerne er (primært) menneskeskabte svarer han undgivende: ”Jeg tager ikke stilling til, hvor stor en del, der er menneskeskabt og hvor stor en del, der er naturlige …”

Pepke har også henvendt sig til fagbladet JOURNALISTEN med sin krænkelseshistorie, der indbefatter, at Pepke mener, at hans ophavsret er krænket, fordi FORSKERforum trykte uddrag af hans column i WEEKENDAVISEN. FORSKERforum svarer på Pepkes beskyldninger. (SE JOURNALISTENs nyheder 28.aug.).