Klageregn over FORSKERforum

FORSKERforums læsere har i det seneste år været vidner til en særpræget fejde, hvor kritiske artikler om klimajournalistik og klimaforskning er blevet mødt med klageregn til Pressenævnet. DTU-seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen har indsendt hele seks klager, hvoraf to er afgjort, og fire er under behandling.

FORSKERforum skrev kritiske artikler om en problematisk forsideartikel i KRISTELIGT DAGBLAD (se ill.) og har senere eksponeret Pepkes kontroversielle synspunkt, hvor han anfægter en øredøvende konsensus blandt 97 pct. af verdens klimaforskere i WEEKENDAVISEN.

Pepkes klageregn

Det er internationalt anerkendt, at der hersker en 97 pct.-konsensus blandt klimaforskere om, at de nuværende klimaproblemer først og fremmest er menneskepåført; fx bruger den engelske avis The Guardian ”The 97 percent” som vignet på artikler med klimadebat. Alligevel har Pepke sået tvivl om denne konsensus, senest i Weekendavisen. Pepke anfægtede den internationalt anerkendte forskningsleder John Cooks forskning i klimakommunikation.

Cook forsker i 97/3 pct.s-problematikken og i argumentationsformer blandt de 3 pct.s ”klimaskeptikere” eller ”klimabenægtere”. Og han replicerede, at Pepke ”misinformerer om de 97 pct.s konsensus”. Og Cook antydede, at Pepke ikke bare er ”klimaskeptiker”, men det endnu mere rabiate ”klimabenægter”, fordi Pepke bruger argumentionsformer, der er typisk for denne position (SE FORSKERforum 315).

FORSKERforum trykte uddrag af kontroversen mellem Pepke og Cook. Begge indlæg var af pladshensyn redigeret og forkortet, men Pepke var utilfreds med denne redigering og med eksponeringen af uenigheden, så det blev til to nye klager hos Pressenævnet (klage 3-4).

Essensen af Pepkes klager er, at han ikke vil eksponeres som tilhørende det absolutte mindretal, og han vil således ikke kaldes ”klimaskeptiker”, underforstået tilhørende de 3 pct. klimaforskere.

FORSKERforum: Faktuelle oplysninger

Nogle vil sige, at Pepkes position burde ignoreres, fordi den er marginal. Men FORSKERforum har valgt at eksponere Pepkes position, fordi han er aktiv debattør med en platform som fast kolumnist i Weekendavisen.

I svar på klagerne har FORSKER­forum overfor Pressenævnet henvist til, at det er den kritiske journalistiks opgave at varedeklarere indlæg og positioner overfor sine læsere. Derfor bliver Pepkes position ikke lakonisk omtalt som ”normalvidenskab”, men som en ”klimaskeptisk” position. Det er nemlig uomtvisteligt, at Pepke er meget uenig med flertallet af sine forskerkolleger, idet han tilhører en minoritet blandt klimaforskere.

Og idet medier gerne må viderebringe faktuelle oplysninger, behøver denne karakteristik af Pepke som ”klimaskeptiker” ikke at forelægges og forhandles med Pepke, fordi medier gerne må viderebringe faktuelle oplysninger, lyder FORSKERforums ræsonnement.

FORSKERforum har stillet Pepke nogle spørgsmål for at opklare, hvad der er hans position, og hvad der ligger bag hans klageregn.