Ironi på CBS: Møde om pressekontakt – lukket for pressen

Det er en kendt sag, at bestyrelsesmøder er lukkede for pressen, når bestyrelsesformænd vil have ting handlet af bag lukkede døre. Det er også en kendt sag, at nogle universiteter bruger deres presseafdelinger som gatekeepers, når ledere ikke vil have, at pressen kan få fat på dem…

Nu introducerer CBS en ny variant af lukketheden, idet pressen ironisk nok forbydes adgang til et arrangement, der handler om forskeres relation til pressen! CBS-forskere kan nemlig i dag kl. 15.30 i dag høre den mangeårige Berlingske-chefredaktør Lisbeth Knudsen uddele erfaringer under overskriften:

”SIG NOGET ELLER TI STILLE – SAMARBEJDE MED PRESSEN: AF PLIGT NØDVENDIGHED ELLER LYST?”, med den forklarende undertekst: ”Hvordan samarbejder du med pressen, når du vil have din forskning bedst muligt ud? Samarbejder du overhovedet med pressen og samarbejder du nok med pressen?”

FORSKERforum ville lave en reportage på mødet, men reporteren blev afvist på forhånd, da han bad om tilladelse til at deltage. Begrundelsen lød: ”Arrangementet tilsigter en fri, åben debat og på baggrund af det, har arrangørerne vurderet ikke at invitere pressen” (mail fra CBS-presseafdeling d.d.).

Det forekommer imidlertid påfaldende, at et oplysende arrangement med en ekstern person – som ikke en del af CBS-ledelsen – lukkes for offentligheden. Og det er er påfaldende, at CBS-forskeres relation til medierne tilsyneladende er et konfliktfelt, som bedst håndteres bag lukkede døre

Af foromtalen fremgår: ”Lisbeth Knudsen – en af de mest indflydelsesrige mediepersoner i Danmark, direktør for Mandag Morgen (tidligere direktør for Berlingske Media) og adjungeret professor på CBS – giver sit bud på, hvordan forskere og medierne kan samarbejde bedre til fælles gavn. Seminaret vil give inspiration og nye ideer til din forskningsformidling i 2017”.  (SE CBS’ ARRANGEMENTSLISTE)

Konspiratorisk anlagte kan kæde lukketheden sammen med, at der kan komme kritik af CBS-ledelsens egen kommunikation, fx i håndteringen af den lektor Troels Troelsen kontroversielle landbrugsrapport om dansk landbrugs urimelige politisk / miljømæssige vilkår. Rapporten blev mødt af voldsom ekstern kritik for at være delvis ghost-writed af den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug. I første omgang prøvede CBS-ledelsen at fortie sagen, så prøvede ledelsen at lave et cover-up ved at omdøbe rapporten til ”foreløbig”. Men først da det store medie DR gik ind i sagen, kom ledelsen på helt andre andre tanker, og trak rapporten tilbage, samtidig med at den blev sendt til kritisk gennemgang i CBS’ interne Praksisudvalg, hvor den så er parkeret i de næste mange måneder.

Sagen påførte CBS-ledelsen et alvorligt troværdighedsproblem, dels ved at indgå en problematisk ekstern kontrakt (med Bæredygtigt Landbrug), dels ved svigt i kvalitetskontrollen (frigivelse af rapporten) og dels ved at ledelsen deltog i et cover-up over for offentligheden, bl.a. ved at henvise til, at ledelsen først ville kommentere den endelige rapport … m.m.