Inhabil: V-ordfører gav penge til eget center

I sidste uge fordelte en bred forligskreds i Folketinget 857 mio. fra den såkaldte forskningsreserve. Topscoreren var den nye INNOVATIONSFONDEN med 455 mio. Og i kategorien ”talentudvikling m.v.” fik Det frie forskningsråd 196 mio. men også Grundtvigcentret fik såmænd 10 mio. Centret har til formål at popularisere, digitalisere og kommentere national-ikonets livsværk (se POLITISK AFTALE her).

For Venstre var det forskningsordfører Esben Lunde Larsen, som deltog i forhandlingerne, men nu sås der tvivl om hans habilitet.  Det viser sig nemlig, at Esben Lunde har personlige interesser i centret. Af hans CV fremgår, at hans civiljob er “post.doc. ved Aarhus Universitet fra 2013”, og det dækker over, at han såmænd er en af 19 forskningsansatte på Grundtvigcentret: ”Lunde Larsen, Esben post.doc. (orlov)” (se CENTERPERSONALE her).

Esben Lunde var Venstres forhandler om forskningspuljen, men han fortalte ikke om sine særlige interesser og habilitetsspørgsmålet, fortæller andre ordførere, som deltog i forhandlingerne. Man er inhabil i offentlige anliggender, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald eller har en særlig relation til en sagspart.

”Den konkrete sag er i et grænseområde”, forklarer AAU-forvaltningsretsekspert Sten Bønsing. ”Inhabilitetsregler gælder kun beslutninger i den offentlige forvaltning, så er det en Folketingsbeslutning, gælder habilitetsreglerne ikke. Men hvis han har deltaget i forhandlinger om fordeling af midler i en (politisk) forligskreds, som en slags ’forvaltningsafgørelse’, som han har en personlig økonomisk interesse i, vil jeg mene, at han er omfattet af habilitetsreglerne”.

Noget kunne dermed tyde på, at Esben Lunde har kopieret en partifælles gerninger ved at lave en ”Hans Christian Schmidt” – ministeren som fik en næse af Ombudsmanden i 2003 for som miljøminister at bevilge puljemidler til sin egen skole i Vojens.

Rosa Lund var Enhedslistens forhandler: ”Esben Lundes personlige relation til centret kommer som en overraskelse for mig. han gjorde ikke opmærksom på den. I mine øjne var han inhabil, når han har personlige interesser i bevillingen. Han burde anstændigvis have erklæret sig inhabil i disse forhandlinger”.

Men Esben Lunde selv har ingen problemer: ”Bestemt ikke. Jeg har jo orlov fra Grundtvigcentret. Og fordelingsforslaget kom jo fra Uddannelsesministeren. I Venstres folketingsgruppe har vi drøftet habilitetsspørgsmålet, fordi journalister som dig kunne begynde at insinuere, og vi blev enige om, at jeg ikke er inhabil som ordfører. Helt på samme måde som et folketingsmedlem, der er folkeskolelærer, ikke er inhabil i bevillinger til folkeskolen”.

Nu er det konkrete Grundvigcenter med 19 medarbejdere, noget lidt andet end samlekategorien “folkeskolen”?

”Jeg kan ikke se den store forskel. Enten er man inhabil eller også er man ikke. Og vi har som sagt diskuteret spørgsmålet i Venstre”, slutter Esben Lunde.