Indlejring: Hyre-fyre på Naturhistorisk Museum

Statens Naturhistoriske Museum (SNM) fusionerer med Biologisk Institut på Københavns Universitet, stod der i en pressemeddelelse for en uge siden. Det var angiveligt for at ”fremtidssikre museet som det danske hovedmuseum for naturhistorie, dels for at sikre museets stærke faglige forskningsmiljøer”. KU-rektor Henrik Wegener udtalte, at det også var formålet at sikre økonomien (SE PRESSEMEDDELELSE)

Og i går blev de ansatte på SNM så informeret om, at der mangler 120 mio. kroner på museet, og at der skal spares 20 mio. kr. årligt i de kommende år. Nedskæringerne skal klares ved fyringer, og det svarer til omkring 30 årsværk.

Og her rammes museet af den samme hyre-fyre mekanisme som Niels Bohr Instituttet, der i forsommeren fyrede 5 af de faste forskere, og nogle sagde, at det skyldtes indlejringskrav fra Grundforskningsfonden. Forskere på eksterne midler var altså fredede, mens den faste stab kunne prikkes (SE NYHED 8. juni).  

Der har tilsyneladende været ringe økonomistyring på museet, så man ikke har sparet op til at dække indlejringskrav, for man står nu i hyre-fyre problematik, for i perioden 2017-19 har man 10 hvilende indlejringskrav fordelt på tre centre. Af Grundforskningsfondens bevillings-forudsætninger fremgår nemlig, at disse 10 projektansatte har ansættelsessikkerhed – de er garanteret faste stillinger efter at fondens bevilling udløber, har FORSKERforum tidligere afsløret (september).

Laborant-tr’ Tina Blumental Brand bekræfter indirekte, at GF: indlejringsproblematikken er i spil: ”Vi har ingen ide om, hvor de vil reducere. Men der er ikke så mange at tage af, for mange medarbejdere er beskyttet af de er tilknyttet et forskningsprojekt, betalt af fonde” (se POLITIKEN d.d.).

Når der laves fusioner sker det ofte for at tilskære organisationer eller for at fordele nedskæringer over større områder. Det kunne se ud til, at KU-Biologi så også kan blive særlig part i SNMs fyringsrunde. Men det afviser dekan John Renner, der siger, at problemet først og fremmest er SNMs, men også hele fakultetets:

”Det er ikke sådan, at Biologi vil hænge på eventuelle fremtidige underskud på SNM. Biologi kommer ikke til at betale forholdsvis mere til museet end de andre institutter på SCIENCE. Det er fakultetets problem, og det er fakultetet som helhed, som skal løse det”. Ifølge dekanen bliver Biologisk Institut økonomisk kompenseret for at fusionere med SNM, fordi museet har færre uddannelsesindtægter. Det har været et af problemerne med økonomien på SNM (SE UNI-AVISEN).

Fusionen medfører en degradering af museumsdirektør Peter C. Kjærgaard, som bliver underlagt Biologis institutleder og ikke længere er forskningsleder. Han beholder dog titel som direktør for museet, der lige nu er ved at blive ny- og ombygget for 1,1 mia kroner, primært finansieret af en række fonde, fx A.P.Møllers. Nybygningen er angiveligt uden skyld i underskuddet…