Hvad er interessekonflikter?

Af WILEY ONLINE LIBRARYs retningslinjer for pligtige oplysninger til forfattere står der utvetydigt, at forfattere skal oplyse ”potentielle kilder til interessekonflikter”, og det anføres, at hvis forfatteren ikke har konflikter, skal dette også erklæres.

Heine Andersen: ”Enhver forsker ved, at man har pligt til at varedeklarere sin artikel, og man skriver jo under på ’tro og love’. Men Thomsens manglende oplysning i to-fem tilfælde er jo utvetydige og umisforståelige. Hvordan kan dekanen acceptere Thomsens forklaring, når det ikke bare er sket i et tilfælde men i fem, så der er et mønster?”.

Forskningsdekanen vil ikke besvare spørgsmålet.

Grotesk CBS-fortolkning af ’interessekonflikt’

Heine Andersen mener, at CBS-ledelsen tager alt for let på de principielle aspekter i sagen. Man har sin helt egen definition af ”interessekonflikter”. Det fremgår nemlig af CBS-ledelsens kommentar til sagen, at man ikke mener, at Steen Thomsen har tiet om interessekonflikter, for der er ingen interessekonflikt:

”Da bevillingerne til fondsprojektet er givet som donation med uindskrænket forskningsfrihed, mener CCG ikke, at der er tale om interessekonflikter” (redegørelse til MAGISTERBLADET 1. nov).

Heine Andersen siger: ”Thomsens forskningscenter og CBS-ledelsen roder rundt i begreberne. Deres fortolkning af ’interessekonflikt’ afviger helt fra almindeligt anerkendte standarder, som handler om deklarering af potentiel økonomisk eller personlig afhængighed, som man SKAL oplyse om. Det er grotesk, når CBS-ledelsen fastslår, at fordi man har en kontrakt med formel ’forskningsfrihed’, så er der ikke tale om en mulig interessekonflikt – og så behøver man ikke oplyse om den?”.

Professor Thomsen fastholder: ”Ekstern finansiering indebærer ikke i sig selv en interessekonflikt. Det afhænger blandt andet af, om forskerne har fuld forskningsfrihed, hvilket vi har haft i det projekt, der finansierede de pågældende artikler. Vi mener derfor ikke at vi har interessekonflikter, som skal påtales særskilt ud over at finansieringskilderne burde have været offentliggjort.

Heine Andersen er helt uenig og spørger om CBS’s tilgang betyder, at CBS opererer med flere typer kontrakter. Nogle med ”forskningsfrihed”. Og andre uden, dvs. ”mundkurvskontrakter” med tavshedsklausuler?

Heller ikke disse spørgsmål vil dekan Hvidkjær svare på.

CBS-ledelsen: Nok med henvisning

Heine Andersen undrer sig også over, at CBS’ svar angiver, at ”man normalt sætter en fodnote plus et link til projektets hjemmeside mv. ind i artiklen”.

”De mener tilsyneladende, at det er nok bare at angive et overordnet link til Thomsens center eller projekt AA. Så skal læseren jo lave selvstudium i, hvem der faktisk har finansieret. Så det er absolut utilstrækkeligt at anføre et link – man skal anføre den konkrete finansieringskilde, fx Danske Bank, landbruget eller medicinalfirmaer”.

Kulturen på et ’business-universitetet’?

FORSKERforum kan ikke få oplyst om professor Thomsen har fået en løftet pegefinger, en næse eller en påtale.

Heine Andersen har en oplevelse af, at CBS-ledelsen ikke vil til bunds i sagens principielle aspekter:

”Jeg er ret fundamentalistisk hvad angår forskningsfrihed og -etik, og det mener jeg også, ledelser burde være. Men CBS-ledelsens vilje til at trænge til bunds i sagen for at lære af dens principielle aspekter er tilsyneladende begrænset. Ret beset er affæren nu blevet så uklar, at den burde oplyses af CBS’ Praksisudvalg. Herfra siger formanden ifølge presse-referater, at Praksisudvalget ikke kan tage sager op ’af egen drift’. Selvfølgelig kan udvalget det, hvis de eller forskningsdekanen vil”.

Og så slutter emeritus-professoren, der selv har været ansat på Handelshøjskolen-CBS i 19 år: ”CBS vil gerne have ekstern finansiering. Men sagen lugter af en dårlig CBS-kultur, hvad angår klare normer for uafhængighed og ’armslængde’. Nogle ansatte og ledelsen har svært ved at finde balancen mellem uafhængighed og at være ’et erhvervsvenligt business-universitet’.”

jø