Holder Esben Lunde sit løfte til forskningen?

Regeringen og uni-minister Esben Lunde Larsen vil de næste fire år spare 2 pct. årligt på uddannelsesområdet. Grønthøsteren kan skære uden de store ulykker på ”kornfede” institutioner, lød ministerens kontroversielle udmelding (POLITIKEN 29.8).

Men ministeren lovede positivt, at bevillingerne til basisforskning blev friholdt fra besparelser: ”Så forskningsbaseringen er intakt. Det er den, der kvalitetssikrer uddannelserne, så vi fastholder 1-procents målsætningen”. Men nu vil ministeren ikke stille op til interview på det konkrete spørgsmål: Vil ministeren garantere, at forskningen friholdes fra besparelser på FL-2016 – jf. tidligere udtalelser?

Opmærksomheden om Esben Lundes forskningsbevillinger er skærpet, efter at det i dag blev offentliggjort, at den private sektors (erhvervslivets) investeringslyst i forskning fortsat er stagnerende og måske endda går (relativt) tilbage. Industriens investeringsandel af BNP (på 1,94-2,04) risikerer at komme under EU’s 2 pct.’s målsætning. Der var forudsigelig stagnation i den private indsats efter finanskrisen, men stagnation under forbedrede konjukturer efter 00’erne overrasker. Det siges normalt, at Danmark har et strukturproblem med mange små og mellemstore virksomheder uden forskningsindsats, og det er da også især de store medicinalfirmaer, som forsker. Det sker også i industrien, mens der er tilbagegang i IT- og service-sektorerne, viser rapporten. (se FORSKNINGSSTYRELSENs 2015-RAPPORT).

Stagnationen lægger pres på Regeringen og Esben Lunde, for lobbyister i private sektor vil kræve, at den stagnerede private indsats kompenseres med stigende offentlig forskningsstøtte til den private sektor.

Status er pt, at den offentlige forskningsandel udgør 1,09 pct. af BNP (2015). Umiddelbart ser det således på kort sigt ud til, at Finansministeren kan skære en del (ca. 1,5 mia. ud af 21,4 mia.) før man kommer under EU’s 1,0 pct.-målsætning.

Det modsiges dog af data på langt sigt. Den tidligere S-R-regering nåede inden sin afgang at lægge en stinker: Langsigtet budgettering viser, at forskningsbevillingerne skal vokse med 500 mio. inden 2020, hvis de skal holde takt med voksende BNP: ”Udgiftsniveauet skønnes at skulle løftes med ca. ½ mia. kr. i 2020 for at sikre, at forskningsmidlerne udgør 1 pct. af BNP” (se SR-regeringens data maj 2015).

Om Esben Lunde holder sit løfte om at friholde forskningen afsløres sidst på måneden, når Finansministeren offentliggør 2016-finansloven.