Helmuth Nyborg vil renses for UVVUs fusk-dom

Det gav eks-psykologiprofessor Helmuth Nyborg blod på tanden, at Bente Klarlund først blev dømt uredelig af UVVU og siden frikendt af en civil domstol. Mandag og tirsdag var Nyborg således hovedpersonen en usædvanlig civil retssag i landsretten i Viborg. Han – der ikke har fået fri proces, men selv betaler advokat m.m. – kræver, at UVVU omgør sin uredeligheds-dom fra 2013: ”Den sætter en plet på hele min videnskabelige karriere”.

UVVU dømte ham på, at en artikel på flere måder ikke opfyldte de gældende videnskabelige standarder. Med basis i bl.a. FN-data konkluderede han, at Vestens gennemsnitlige intelligenskvotient vil falde, efterhånden som antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande stiger. Men nogle forskere stillede spørgsmål ved data bag den kontroversielle konklusion og klagede til UVVU.

– UVVU dømte ham uredelig bl.a. fordi der bag artiklen var en ghost-medforfatter, idet Nyborg ikke udtrykkeligt krediterede Jørn Ebbe Vig for at have leveret model og data (Vig var statistiker for den indvandrer-kritiske Den Danske Forening).

I Landsretten benægtede Nyborg fortsat, at medforfatteren burde anføres, når denne ikke havde skrevet et ord i selve artiklen, og når medforfatteren ikke ønskede at blive krediteret. Og Jørn Ebbe Vig forklarede som Nyborgs vidne, at det hans bidrag ikke kan kaldes forskning, men bare en ”befolkningsmodel, som han for 20.000 kroner solgte til Nyborg” (Ritzaus). Men Nyborg havde åbenlyst svært ved at sno sig udenom UVVUs konklusion om det uredelige i, at det var Ebbe Vigs model og data, som hans artikel byggede på, og derfor burde kildens bidrag have været nævnt og krediteret.

– UVVU dømte også Nyborg for at operere med manipulerede / konstruerede data, for centrale FN-data manglede dokumentation og kilder. Forud for retssagen havde Nyborg fremlagt myriader af papirer, og i retten forklarede han, at omregningen af hans kontroversielle FN-data uden klare kilder bare var en fejl, som ikke kunne rubriceres som ’grov uagtsomhed / uredelighed’, jf. UVVUs regler: ”Det er en undladelsessynd, men ikke det samme som at jeg bevidst har villet konstruere data – og det er det, UVVU siger, at jeg har gjort” (Ritzaus).

De konkrete mangler i en central omregningsfaktor havde han svært ved at redegøre for, idet han forklarede at faktoren var baseret på tilpasninger og skøn, almindelig blandt fagfolk. Hverken UVVUs advokat eller Landsrettens dommer ville dog gå ind i en nærmere analyse af Nyborgs regneark.

 Nyborg mente iøvrigt også, at når han nu har revideret dele af den kontroversielle artikel, bør det medvirke til, at UVVU trække fusk-stemplet tilbage. Men det blev totalt afvist af UVVUs advokat: Nyborg havde jo ikke lavet tilbagetrækninger frivilligt og straks, han blev gjort opmærksom på mangler! Og kontroversielle data indgår fortsat! Men helt principielt kan UVVU altså ikke indføre en praksis, hvor korrektioner giver uredeligheds-synder syndsforladelse med tilbagevirkende kraft…

Der falder først dom 30. marts. Den lange betænkningstid skyldes ifølge dommeren, at det er en kompliceret og uvant sag.