Helmuth Nyborg: Ligeglad med fup-dom

Send UVVUs dom til alle andre end mig – mig interesserer den ikke længere, for UVVU er bare part i en venstreorienteret konspiration! Det skriver den kontroversielle eks-psykologiprofessor Helmuth Nyborg i dagens kronik i Jyllands-Posten. Her får en lang række navngivne personer og FORSKERforum – som samlet kaldes ”tæskehold” – læst og påskrevet (se kronik: ‘Gå til akademisk modangreb).

Anledningen er en aktuel klage overNyborg, som  det videnskabelige fup-udvalg, UVVU,  pt. realitetsbehandler: ”Værst er dog, at det nu er lykkedes tæskeholdene at omdanne UVVU til et ekkorum for usaglig venstreekstremistisk værdidebat med Aarhus Universitet, Danmarks Statistik, Fuskerforum og andre som nyttige idioter”.  Nyborg er indklaget for at have plagieret materiale fra Den Dansk Forenings statistiker Ebbe Vig og for forplumring af videnskabssamfundet . Nyborg mener derimod, at UVVU skulle have afvist plagiat-klagen som ”venstre-ekstremistisk værdispin”.

Nyborg mener, at han er offer for en konspiration fra tæskehold, der ikke viger tilbage for ”personoverfald, blokering af forelæsninger, systematisk misinformation af medierne og afskedigelser af anderledes tænkende”. Bag denne chikane står: ”Det er lykkedes venstreorienterede at infiltrere universiteterne gennem store ansættelsesbølger i 1960-1970’erne. I dag ligger langt over halvdelen af dagens universitetsansatte politisk noget eller meget til venstre for midten …”

 Blandt det venstreorienterede tæskehold som Nyborg hænger ud er UVVU-klagerne,  men såmænd også AU-dekan Svend Hylleberg og AU-rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der ikke normalt beskyldes for at være venstesnoet. Og altså også  ”Fuskerforum” (der i øvrigt omtaler Nyborg-sagen i næste uges nummer). 

Nyborgs overfald øger spændingen om UVVUs afgørelse på sagen, som blev indbragt i efteråret 2011 og forventes afgjort om en måneds tid, efter at udvalget er færdig med en tidskrævende Penkowa-sag. Hvornår afgørelsen falder kan FORSKERforum dog ikke få at oplyst: UVVU er kendt for et absurd hemmelighedskræmmeri, hvor klager og indklaget pålægges en tavshedshenstilling,  hvor afgørelser og præmisser anonymiseres m.m. 

I den aktuelle sag afviser UVVU at oplyse om sagen med henvisning til, at UVVU ikke kan bekræfte, at der overhovedet findes en sag – på trods af dagens kronik og på trods af, at såvel klagerne som Nyborg offentligt har anerkendt, at der findes en klage (fx i FORSKERforum og Information i oktober 2011). UVVU-formanden, jurist og landsdommer Henrik Gunst Andersen, foregiver, at han ikke kender FORSKERforums og INFORMATIONs omtale af Nyborgsagen, selv om FORSKERforum har gjort ham og Forskningsstyrelsen opmærksom herpå: “Det er korrekt, at UVVU i en anden sag har bekræftet, at Milena Penkowa er indklaget. Penkowasagen blev bekræftet, fordi begge parter  (KU som klager og Penkowa som indklaget )  offentigt havde bekræftet klagen i aviser, hjemmesider og TV.  UVVU har ikke i andre sager set tilsvarende klare bekræftelser fra begge parter”.