Helmuth Nyborg i ny uredelighed

2.UDGAVE. Så er der igen blæst om psykologen Helmuth Nyborg, der tidligere har fået presseomtale på påstande om, at kvinders IQ er lavere end mænds samt at indvandreres er lavere end etniske danskeres. Han gik af som AU-professor med en alvorlig irettesættelse i 2007, men er nu indklaget for Uredelighedsudvalget UVVU for ikke at have oplyst om datagrundlaget bag en videnskabelig artikel fra april. Nyborg har angiveligt ikke anført sine datakilder og dermed gjort sig skyldig i plagiat. Herved har han groft vildledt det videnskabelige samfund og offentligheden. En student ville blive bortvist for samme forseelse, anfører de tre klagere, prof.emeritus Jens Mammen, lektor Morten Kjeldgaard fra AU samt u-adjunkt Jens Kvorning, AaU.

Klagerne fremfører, at Nyborg foretager ”uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner” i en artikel i et særnummer i et engelsk tidsskrift, hvor han såmænd selv var gæsteredaktør. Klagerne fremfører at Nyborg ikke har opgivet kilden til sine data.  Men u-adjunkt Jens Kvorning har opsporet, at Nyborgs data – der præsenteres som funderet i biologisk videnskab – stammer fra en simpel demografisk fremskrivning udarbejdet af Den Danske Forening som politisk agitationsmateriale. Det bruges som argument for, at indvandring betyder, at den gennemsnitlige IQ i den danske befolkning vil falde, og at dette truer det danske samfunds udvikling. Den Danske Forening er kendt for at være stærkt indvandrerfjentlig med racebiologiske teorier, samt at give plads for højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme og holocaust-benægtere. REDOX har via et foto dokumenteret Nyborgs aktive deltagelse i Den Danske Forening (se her).

Klagerne anfører som en skærpende omstændighed, at det er lykkedes Nyborg ved hjælp af artiklen i det engelske tidsskrift samt titel som ”intelligensforsker og tidligere psykologiprofessor ved AU” at bluffe sig til videnskabelig status. Det har vildledt det videnskabelige samfund og offentligheden, som når fx WEEKENDavisens Lone Frank ukritisk tillægger Nyborg autoritet i artiklen ”Det usigelige” om indvandrerbørn og indlæring (WA 22.07 2011).

Klagerne – heriblandt Nyborgs tidl. institutleder, Jens Mammen – er bekymrede over, at Nyborg har fået så lidt modspil: ”Det er faktisk en skandale, at den danske psykologstand ikke for længst har gjort op med Nyborgs politisering af videnskaben. Det skyldes formentlig, at man ikke orker at gå i rette med Nyborg, for det er et hundeslagsmål. Man kan ikke have en akademisk disput med den mand, for han anerkender ingen regler, fx at videnskab skal dokumenteres eller at videnskab og politik ikke må blandes sammen”.

Nyborg  blev pensioneret som 70-årig i 2007 efter at han havde fået en alvorlig irettesættelse for at have ”tilrettelagt undersøgelsen og anvendt dens resultater på en måde, der må karakteriseres som groft forsømmelig adfærd” (se afgørelse). Nyborg kunne eller ville ikke oplyse sit datagrundlag. Men han blev ikke gået i unåde, derimod p.g.a. aldersgrænsen på 70 år, siger AU-dekan Svend Hylleberg.  Men hvordan har AU det med, at Nyborg nu får videnskabelig autoritet via titlen som eks-professor på AU? ”Det kan man ikke forhindre ham i. Men AU har intet med hans ’forskning’ at gøre, så det har vi ingen kommentarer til”, svarer dekanen.

______________

BERIGTIGELSE af ovenstående artikel: Vedr. omtale af Den Danske Forening

FORSKERforum bragte d. 15  september ovenstående hjemmesidenyhed ’Helmuth Nyborg i ny uredelighed’. Heri var dennes forbindelse til Den Danske Forening omtalt, og foreningen blev omtalt således:  ’Den Danske Forening er kendt for at være stærkt indvandrerfjentlig med racebiologiske teorier, samt at give plads for højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme og holocaust-benægtere’.

Efter påpegning fra foreningens advokat, prof. jur.dr. Ole Hasselbalch, skal FORSKERforum beklage formuleringen som ubegrundet.

6.oktober 2011. Redaktionen

__________________

Tilføjelse 2. januar 2013:

“FORSKERforum bragte i september 2011 en artikel, hvoraf fremgik, at Den Danske Forening hylder racebiologiske teorier og giver plads for højreorienterede sympatier helt ud til neonazisme og holocaust-benægtere. FORSKERforum har modtaget indsigelse fra Den Danske Forening mod dette udsagn, som FORSKERforum tilbagekalder og beklager”.

(Udskrift af forligstekst i retsbogen fra Retten på Frederiksberg d. 20. dec. 2012).