Helmuth Nyborg dømmes for forskningsfusk

Hvis ikke der sker noget helt uventet, bliver den kontroversielle psykologiprofessor Helmuth Nyborg snart dømt for grov forskningsfusk i to tilfælde. I en artikel har han holdt en medforfatter skjult, og han har refereret til FN-data, som ikke findes. Det afslører det udkast til sagsafgørelse, som uredelighedsudvalget UVVU er nået frem til efter 21 måneders overvejelser, og som FORSKERforum har fået aktindsigt i.

Udvalgets flertal dømmer Nyborg for at have begået et alvorligt og forsætligt brud på god videnskabelig praksis i form af ”uretmæssig angivelse af forfatterrolle” ved at fremstå som eneforfatter til en artikel, hvor data og metode i virkeligheden stammede fra en anden og uoplyst medforfatter. Og så dømmes han for alvorligt brud på god praksis og ”i det mindste” grov uagtsomhed ved at henvise til angivelige FN-data, som imidlertid ikke kan identificeres, og det ”må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”. (Det konstateres på baggrund af en ekspertanalyse af FN-datakilden).

Udvalget henstiller, at Nyborg trækker en artikel tilbage (”The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection” (offentliggjort juli 2012)). Artiklen argumenterer – angiveligt med henvisning videnskabelige data – for, at indvandring fra fremmedartede lande underminerer den danske velfærd og civilisation, fordi indvandrere får mange børn og har lavere IQ end danskere (Nyborg: Genotypisk IQ). Nyborg har tidligere været kontroversiel med udtalelser om, at kvinder har lavere IQ end mænd, og at sorte har lavere IQ end hvide.

Udvalget undlader dog at dømme Nyborg i andre anklager, fx om plagiat, idet det ”ikke entydigt kunne fastslås, hvem der er den oprindelige ophavsmand til den tekst, der optræder næsten identisk”. Nyborg frikendes ikke, men slipper for plagiat-påtale, idet det ikke kan bevises uomtvisteligt.

Parterne har høringsfrist d. 15. august. Klagerne er glade for, at sagen nærmer sig en afgørelse:  ”Vi er tilfredse med afgørelsen i udkastet, fordi den giver os medhold i hovedklagerne om, at Nyborg har brugt uoplyst kilde og ophavsmand bag ide, metode og data – nemlig Ebbe Vig, som i mange år har været Den Danske Forenings ’statistiker’. Og vi får medhold i, at Nyborgs og Ebbe Vigs angivelige data fra FN slet ikke findes, så enten har de data fra en ukendt kilde eller også har de selv konstrueret dem! Efter årelange kontroverser om Nyborgs ’videnskab’ er der endelig en konkret ’dom’ for, at Nyborgs ’videnskab’  er fusk. Den må have afsmittende virkning på forståelsen af hans produktion. Så samlet set er afgørelsen rigtig god for videnskabssamfundet”, siger talsmanden for klagerne, psykologiprofessor Jens Mammen, som tilføjer. ”Vi skal nu kommentere udkastet for UVVU – og vi har da indvendinger, fx at UVVU accepterer, at manglende villighed til at dokumentere kommer den indklagede til gode”.

Helmuth Nyborg vil ikke udtale sig: ”UVVU har givet mig et fortrolighedspålæg indtil sagen er endeligt afgjort, og det vil jeg holde mig til”.

FORSKERforum omtaler flere aspekter ved sagen mandag / tirsdag.