GYLLEHØRING: Minister fastholder AU-ansvar for miljødata

AUs miljøforskere vil ikke tage ansvar for nogle af miljøminister Eva Kjer Hansens kreative miljødata bag den kontroversielle lov om Landbrugspakken (L68). Men ministeren fastholder, at hendes beregninger, metoder og data grundlæggende stammer fra AU-forskerne. Det fremgår af ministerens svar på folketingsspørgsmål, som kom i aftes, tre dage før loven skal vedtages.

I ministerens Miljørapporten bag pakken bliver AUs ’sektorforskning’ anført som kilde til centrale miljødata fra den såkaldte Baseline, som i høj grad bruges til at legitimere Miljørapportens data. Men nogle miljødata i rapporten er ren mystik for miljøeksperter, når der fx anføres ”en reduceret næringsstof-udledning fra landbruget på hhv. 2.535, 3266 og 3870 tons kvælstof i kystvande 2016-18”  uden kilde- eller forfatterangivelse.

Men de tal kunne chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra AU-DCEs ’sektorforskning’ ikke genkende og AU ville derfor heller ikke tage ansvar for for disse data: “Tallene er nye for mig.  Vi ved ikke, hvordan de er fremkommet, og hvem der er kilden. De stammer ikke fra vores rapportering ‘baseline-2021’, som der bl.a. henvises til” (SE FORSKERforum 11.2).

Ministeren fastholder imidlertid, at AUs forskere bag Baseline-rapport er den videnskabelige kilde bag hendes kontroversielle miljødata, da Maria Gjerding (EL) bad hende om at ”navngive de miljøeksperter, som indestår for datas validitet”. (SE SVAR 43)

Ministeren kan eller vil dog ikke forklare, hvordan ovennævnte konkrete tal er beregnet, men fastholder at de i udgangspunktet er baseret på AUs baseline-rapport, men de faktiske kilder og ansvarlige fortoner sig i gråzone, idet hun samtidig konstaterer, at det så er hendes egne embedsmænd i Naturstyrelsen, som har regnet videre på AUs rapport og omsat ”baselinefremskrivningen på markniveau til en effekt i kystvande og tilføjer effekter af vådområde-indsatser og spildevands-indsatser i vandplanerne for 2009-15” (SE SVAR 42).

Da det tidligere er afsløret, at landbrugslobbyen i SEGES fik lov at politisere AUs Baseline-rapport er ministeren også spurgt, om SEGES har været inddraget og hørt ved udarbejdelsen af Miljørapporten. Ministeren svarer ikke benægtende, men udenom: ”SEGES har ikke haft mulighed for at kommentere på øvrige dele af det faglige grundlag” (svar 44).

Ministerens meget elastiske svar, hvor hun lader forskerne legitimere sine embedsmænds kreative regnestykker, vil ikke berolige de mange eksperter, som for åbne mikrofoner kalder lovens beslutningsgrundlag for manipuleret og i kulissen kalder beslutningsgrundlaget skandaløst.

I dag skal nogle af de kritiske forskere fra AU og KU så optræde ved en høring i Folketinget kl. 10-12.30. Hver får 10 minutter til at give deres vurdering af kvaliteten i landbrugspakkens miljødata. (SE PROGRAM). Og kl. 14 starter et samråd i Miljøudvalget, som tegner til at blive en pinagtig langstegning af ministeren. Både høringen og samrådet kan ses på folketings-tv.

Ministerens besvarelser kom i går sammen med mere end 50 andre svar – hvor der i øvrigt er rigtig mange henvisninger til AUs rapport – på ministerens hastende lovforslag, som ifølge blå bloks plan skal vedtages på torsdag. Eva Kjer Hansen har nemlig lovet landbruget, at de kan sprede meget mere gødning og gylle fra 1. marts. Oppositionen kræver derimod lovbehandlingen udsat.