GYLLEGATE: Eva Kjer modtager lukkethedspris

Eks-miljøminister Eva Kjer Hansen har fået fagbladet Journalistens Lukkethedsprisen, fordi hun gav dobbelt mundkurv til forskere. Forskere ved Aarhus Universitet fik tavshedspligt i to måneder (fra 1. dec. 2015 – 1. febr. 2016), ifølge den kontrakt, som AUs ledelse havde indgået med Miljøministeriet. Den pålagde dem – som er landets fremmeste eksperter på kvælstof og vandmiljø – ikke at udtale sig om deres egne bidrag til lovgrundlaget (færdiggjort 1. dec.) eller om beregningerne i det hele taget bag regeringens landbrugspakke. Og forskerne havde også tavshedspligt om tavshedspligten. De måtte altså ikke fortælle journalister, at de havde mundkurv på … (se KONTRAKT).
Lukkethedsprisen gives til myndighedspersoner eller organer, som i årets løb har gjort en særlig indsats for at skjule eller hemmeligholde oplysninger eller at forhindre journalister i at få oplysninger.
Eva Kjer Hansen vil ikke interviewes af fagbladet Journalisten. I en mail stiller hun sig uforstående over for, at hun skal have prisen, fordi der var tale om en standardkontrakt. Hun sender aben videre til embedsmændene i sit gamle ministerium: ”Hvis journalisternes lukkethedspris går til et ministeriums standardkontrakt, så kan det ikke være så slemt med lukketheden i Danmark. Standardkontrakten stammer fra det tidligere miljøministerium, og kontrakten og bestemmelserne er således ikke lavet særskilt til landbrugspakken”.
Formelt har eks-ministeren ret i, at kontrakten var baseret på en standardkontrakt. Men klausuleringen til 1. februar med to måneders mundkurv står ikke i standardkontrakten – det var hendes beslutning og ansvar. Hun blokerede derved forskerne fra at udtale sig om den kontroversielle landbrugspakke, mens denne var under lovbehandling i Folketinget i januar. Og dermed risikerede hun ikke faglig modsigelse fra forskerne, som kunne give modstanderne af Landbrugspakken argumenter i kontroversen.

Eva Kjer var indstillet til prisen af FORSKERforum (se JOURNALISTEN.DK).