GYLLEGATE: Esben Lunde underkender AU-forskere

Kvælstof-forureningen i havmiljøet er værre end hidtil antaget. Det betyder, at data bag Regeringens kontroversielle Landbrugspakke var misvisende. Det afslører de seneste registreringer for kvælstofudledningen 2015, rapporteret af AUs nationale miljøforsknings-center DCE.

Udledningen stammer især fra landbrugets gødning, og udledningen steg i 2015 til 61.200 tons – og det er 1 pct. mere end året forud og 10 pct. mere ned i 2012, selv om EU’s direktiv for vandmiljø dikterer, at tallet skal falde.

Miljøminister Esben Lunde Larsen underkender imidlertid AU-forskernes rapport: Merudledning skyldes ikke mere kvælstof fra landbruget, derimod en større vandafstrømning i 2015, ”altså større nedbør” (Radioavisen). Også formanden for landbrugslobbyen Landbrug og Fødevarer Martin Merrild henviser til, at ”det regnede mere end normalt, det oplevede jeg på på mine egne marker”.

Men miljøministeren taler tilsyneladende mod bedre vidende, for han har haft AU-forskernes tal i seks uger. For den videnskabelige DCE-rapport opererer faktisk med klimakorrigerede beregninger, herunder at nedbørsmængden var ekstraordinær i 2015 (nemlig 19 pct. over gennemsnittet for 1990-2014, og med en afstrømning på 31 pct. over normalen). Og der er justeret for de ekstra regnmængder i rapporten, som FORSKERforum har set. (”Vandløb 2015”. NOVANA, videnskabelig rapport fra DCE, 2016).

FORSKERforum har forgæves søgt en kommentar til miljøministerens underkendelse fra AU-DCEs projektleder Jørgen Windolf, men han ligger med influenza.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at de nye tal nok engang beviser, at Landbrugspakken bygger på vildledende forudsætninger. Før pakken udledte landbruget altså mere end man måtte, og Landbrugspakken gør det bare værre. Naturfredningsforening klagede allerede sidste år til EU over, at pakken strider mod miljøbeskyttelsesdirektiver. Regeringen fik derfor et udredningspålæg fra EU (”pilotskrivelse”), som parterne forhandler om. (SE DNF-pressemeddelelse)

2015-rapporteringens er forsinket, for efter normal praksis skulle den være offentliggjort i starten af december. FORSKERforum erfarer, at rapporten var afleveret af AU-DCE i slut-november. Men offentliggørelsen blev angiveligt forsinket i ministeriet, fordi miljøminister Esben Lunde ikke havde tid til at se på den. Derfor først nu i januar.

Naturfredningsforeningens direktør Michael Leth Jess mistænker, at regeringen helt bevidst har tilbageholdt offentliggørelsen: ”Kunne det tænkes, at det er fordi tallene viser, at udledningen fortsat stiger, og regeringen blot udskyder den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?”.

Et nærliggende motiv for Esben Lunde til at tilbageholde de røde data kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de røde data, kunne EU skærpe sine krav. Aftalen blev forhandlet på plads lige inden jul.

FORSKERforum har spurgt Miljøministeren, hvorfor rapporten først offentliggøres nu, når den var færdig i november? Og om ministeriet forelagde 2015-data for EU, så de indgik i forudsætningerne for aftalen om efterafgrøder?

Rapporten bliver offentliggjort i morgen ved en konference i Eigtveds Pakhus.