GYLLEGATE: Esben Lunde med to falske forklaringer

Gyllegate fortsætter med at forfølge regeringen og miljøminister Esben Lunde Larsen. Senest er der kommet alarmerende data om vandmiljøets tilstand, men for at bortforklare dette roder ministeren sig nu ud falske forklaringer – eller alternative fakta, som præsident Trumps talsmænd kalder det, når Trumps usande fortællinger skal bortforklares…

Sagen handler om, at miljøministeren tilsyneladende ikke vil tage de nyeste data om stigende forurening af det danske vandmiljø alvorligt. 2015-data afslører, at kvælstofforureningen vokser, og at de er 10 pct. højere end Landbrugspakkens forudsætninger. Havmiljøet forringes, og bevæger sig således den forkerte vej i forhold til EU’s måltal for vandmiljøet, viser baggrundsdata til AU-DCEs vandløbs-rapporteringer, som blev offentliggjort midt i januar (SE rapport: ‘Vandmiljø og Natur’, nov. 2016 & SE xl-regneark nr.2 m. regnkorrigerede data 1990-2015).

* Ministerens første bortforklaring handler om skiftende forklaringer. Da de alarmerende data sivede, forsøgte Esben Lunde sig først med en bortforklaring om, at de voksende tal skyldtes et ekstra regnfyldt år 2015 med ekstra kvælstofudvaskning  (DR1-radioavisen kl. 8.00 d. 12.jan.). Men den forklaring holdt ikke vand, for AUs data var faktisk (videnskabeligt) korrigeret for den ekstra regn. Så senere benægtede ministeren over for FORSKERforum, at han havde udtalt sig om de regn-korrigerede tal (61.605 tons); han havde derimod kommenteret brutto-udledningen (78.000 tons).

 ”Men forklaringen om, at FORSKERforum har misforstået ministerens udsagn holder ikke en millimeter, for Radioavisens journalist spurgte formentlig til det korrigerede tal (61.500 tons), som er problemets kerne. Men senere på dagen – åbenbart efter at ministeren var blevet korrigeret af sine embedmænd – skiftede han så forklaring”, fortolker landbrugskonsulent Thyge Nygaard fra Naturfredningsforeningen, som vil have regeringen og ministeren til at tage den alarmerende stigning alvorligt.

* Det andet tilfælde med alternative fakta handler om, at den omhandlede rapport først blev offentliggjort 16. januar, selv om den skulle have været offentliggjort i december. Og ministeren skyder skylden for de seks ugers forsinkelse på AU-DCEs forskere; ministeriet var angiveligt ”ikke færdige med dialogen med forfatterne”.

Men Esben Lundes udlægning svarer slet ikke til den dokumentation, som FORSKERforum har fået og som afslører, at AU-DCE faktisk afleverede rapporteringen, klar til tryk, allerede 24. november. Det var altså seks uger, før den blev offentliggjort. FORSKERforum har forgæves forsøgt at få ministerens forklaring på denne uoverensstemmelse.

Naturfredningsforeningen (DN undrer sig over de seks ugers forsinkelse og mistænker, at ministeriet / ministeren forhalede offentliggørelsen af de alarmerende 2015-data, fordi det ville få Landbrugspakkens data-forudsætninger til at fremstå i et dårligt lys – ”så regeringen udskyder blot den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?” (DN-direktør Michael Leth Jess – SE IØVRIGT DNs-perspektivering).

Men et andet motiv til tilbageholdelse kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de nyeste data fra 2015, ville regeringens forhandlingsposition blive svækket, fordi EU kunne stramme sine miljøkrav til Landbrugspakkens implementering. Derfor skulle offentliggørelsen forhales.

FORSKERforum spurgte ministeren, om rapportens 2015-data blev fremlagt for EU under forhandlingerne, og hertil lød svaret: ”Jeg kan ikke udtale mig om regeringens fortrolige dialog med Kommissionen” (pr. email).

FORSKERforum har forgæves spurgt til fakta i EU-Kommissionens miljøafdeling…