GYLLEGATE: AU-chefer vil ikke svare på kritik

AUs ledelse er gået i flyverskjul og vil ikke svare på kritik af AUs rolle i Gyllegate. Kritikken fremsættes af professor Heine Andersen i en analyse af AU-sektorforskningens rolle og stilling i Gyllegate – sagen om manipulation af miljødata bag Landbrugspakken, som førte til landbrugsminister Eva Kjer Hansen afgang.

I Gyllegate var AUs sektorforskning og ’sektorforskere’ under stort pres, og deres forskning blev misbrugt. Sagen afslører, at der er stor diskrepans mellem universitetets idealer og så ’myndighedsrådgivningens’ politiserede betingelser. Sagen blotlægger en konstruktionsfejl i ’sektorforskningen’ på universitetet: Først indbygger systemet en iboende konflikt mellem forskning og politisk proces, og dernæst skjuler man den i praksis, som i Gyllegate. Forskningsfriheden – som angiveligt er grundpillen på universitet – er dømt til at tabe…”

 Professoren – der bl.a. er ekspert i forskningsetik – har analyseret problemer og dilemmaer for AUs ’sektorforskning’ i Gyllegate, og summeret det op i 8 punkter. Den analyse er hovedhistorien i det FORSKERforum 293, som udkommer i dag.

 Professoren identificerer problemer i, at der mangler referater om centrale data, at forskerne skulle forhandle data med embedsmænd, at AU kom til at legitimere data som ikke var deres m.m. Samlet mangler AU procedurer og standarder til at håndtere den slags konflikter og til at beskytte forskningsfriheden. Og så står det indtryk tilbage, at den ’sektorforskning’ og uni-forskning, som blev fusioneret i 2007, fortsat fungerer som to vidt forskellige kulturer. Og Heine Andersen mener, at det alt sammen er så alarmerende, at sagen bør være anledning til at AU laver et eftersyn af ’myndighedsbetjeningens’ rolle, procedurer og standarder.

 FORSKERforum forelagde Heine Andersens analyse for AUs chefer for ’sektorforskningen’. Sciencedekan Niels Chr. Nielsen og prodekan Kurt Nielsen fik tilbud om kommentere de 8 problemfelter i et interview. Men cheferne – og heller ikke AUs informationschef – besværede sig ikke med at at besvare FORSKERforums tilbud, trods flere dages frist.

AUs ledelse ønsker tilsyneladende at parkere Gyllegate med en tre uger gammel erklæring.  Heri erklærede dekanen, at AUs forskere nok har været under pres, men at såvel de involverede forskere som AU-systemet har håndteret Gyllegate eksemplarisk.  Hermed markeres, at AU-ledelsen ikke mener, at Gyllegate gav ekstraordinære konflikter eller dilemmaer, som bør debatteres og evalueres offentligt (SE AUs Nyhedsbrev 4.3: ‘Fuld opbakning til forskerne …).