GYLLEGATE.2-mystik: Minister Esben Lunde berigtiger

I onsdags kunne FORSKERforum afsløre, at miljøminister Esben Lunde Larsen ikke nøjes med at mørkelægge kvælstof-data til NOVANA-rapporten i 4-6 måneder, men såmænd i et helt år. AUs vandforskere ville nemlig først have en korrektionsfaktor for ”total kvælstof” i ”ultimo 2018”, stod der i ministerens orientering af Folketingets Miljøudvalg. (SE FORSKERforum: ‘Esben Lunde mørkelægger et helt år)

Men i dag har ministeren så berigtiget / tilbagekaldt sin første orientering, fordi der heri angiveligt var en fejl: Der skulle ikke have stået ”ultimo 2018” (ved udgangen af) men ”primo 2018” (i starten af).  (SE BERIGTIGELSESBREV).

Berigtigelsen er mystisk, for passer den, så kunne alle de embedsmænd, som har kvalitetssikret ministerens første orientering – Miljøstyrelsen, departementets embedsmænd og departementschefen – ikke kende forskel på ”primo” og ”ultimo”?

Berigtigelsen er også mystisk fordi de nye tidsfrister ikke giver mening. I ministerens første orientering var offentliggørelsen skilt ad i to tidspunkter, hhv. for NOVANA-data (30. april) og for ”total kvælstof” (december). I den anden udgave falder tidspunkterne nærmest sammen, så det ikke giver mening at skille offentliggørelsen i to:  ”total kvælstof-data” skal nu offentliggøres ”primo 2018” (januar-marts), så hvorfor frigives den samlede NOVANA-rapport ikke samtidig?

Med henvisning til Miljøoplysningsloven – som giver udvidet aktindsigt – har FORSKERforum søgt ministeret om aktindsigt i den ministerielle beslutningsproces bag hhv. den første orientering og tilbagekaldelsen.