GYLLEGATE-2: Ministeriet dikterede 4-måneders NOVANA-udsættelse

Udsættelsen af rapporteringen fra NOVANA-2016 fra november til 29. marts er tilsyneladende en ensidig ministeriel beslutning. Det afslører aktindsigt, som FORSKERforum har fået i kommunikation mellem AU og Miljøstyrelsen.

Aktindsigten afslører, at stærke kræfter i ministeriet ønsker en udsættelse. Den vil udsætte de første data på Landbrugspakkens forurenende konsekvenser – og forventelig ballade for Esben Lunde Larsen.

Af mødemateriale fra 24. august fremgår nemlig, at Miljøstyrelsen foreslog udsættelse af NOVANA-rapporten til 29. marts. Uden særlig begrundelse, men med indirekte henvisning til et konsulentfirmas fejlanalyser af næringstof-data, som minister Esben Lunde Larsen meldte ud d. 16. juni. (SE M-orientering).

Vandmiljø-eksperter kalder imidlertid ministerens udmelding for en dramatisering og spin, (SE FORSKERforum 10. okt.)

I det lys er Miljøstyrelsens forslag til udsættelse også besynderlig, for Miljøstyrelsens embedsmænd er ikke eksperterne på området – det er AUs ‘sektorforskere’, som kan vurdere konsekvenserne af fejlanalyserne, samt hvornår data kan ligge klar til offentliggørelse. Miljøstyrelsens indgriben kan således være et brud på institutionernes frihedsgrader i relation til frigivelse af forskningsresultater  (jf. de ny standardkontrakter for myndighedsbetjening).

AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen undrede sig da også over Miljøstyrelsens forslag til 4-måneders udsættelse på augustmødet. AU ville ikke tages til indtægt for, at man var enig i udsættelse til ”1.kvartal 2018”. Nordemann ville derimod gerne citeres for, at når de forskellige usikkerheder er på plads, kunne man ”se, hvordan der kan foreligge en rapport”.

Men 31. marts 2018 står fortsat som offentliggørelses-tidspunkt. Og Miljøstyrelsen har tilsyneladende ikke travlt med at ændre på den dato. Styrelsen aflyste nemlig et programsat  statusmøde mellem parterne d. 18. sept. på ubestemt tid, med henvisning til “forsinkelse i analysen af næringsstof-data” (Email 25. august).

Af aktindsigten fremgår imidlertid også et skjult ministerielt motiv til udsættelsen. Ministeriet ønsker tilsyneladende mere styring på, hvordan NOVANA-resultaterne frigives. Det er formuleret kryptisk som at ministeriet har ”en ny strategi for offentliggørelse af resultaterne formuleret på baggrund af sidste års offentliggørelse…”. Det fremgår ikke, hvad det nærmere går ud på (Notat 10.aug. fra Miljøstyrelsen).