GYLLEGATE.2: Ida Auken havde ret …

Ved et samråd i Folketinget i november fik miljøminister Esben Lunde Larsen et raserianfald overfor Ida Auken (Rad.). Ministeren beskyldte hende for injurier, og varslede, at ”det får konsekvenser. Det lover jeg”.

Raserianfaldet skyldtes, at Auken undrede sig over, at AUs miljøforskere først havde været enige i Molt-rapporten (udgivet af Naturfredningsforeningen), men to dage efter var de stærke kritikere af den: ”Hvad er der sket, siden AUs forskere pludselig siger noget andet end for få dage siden? Er det fordi ministeriet har en klemme på AU på 384 mio. kr.?”

Auken hentydede til, at Miljøministeren har truet med at udlicitere AUs myndighedsbetjening, og at det var den risiko, der fik AU-forskerne til pludselig at ændre faglige vurderinger, så de passede til Esben Lundes dagsorden og politik.

Søndag afslørede BERLINGSKE så, at der bag lukkede døre havde været intens kommunikation mellem ministeriets embedsmænd og AU-ledere, som førte til, at AU-forskerne lavede kovendingen og leverede ministeren et kritisk notat om Moll-rapporten, som ministeren kunne bruge til at slå Ida Auken m.fl. i hovedet med (SE BERLINGSKE-Søndag).

Esben Lunde har ikke holdt sit løfte og fulgt op med ”konsekvenser” over for Ida Auken, og det er forståeligt, siger professor em. Heine Andersen: ”Auken havde fat i noget med sin mistanke. BERLINGSKEs afslører sort på hvidt, at AU-forskningen blev sat under pres. Deres forskning var ’til politisk forhandling’, så AUs miljøforskere endte med at levere ‘bestillingsforskning’, der ‘pleasede’ ministeriet ved at kritisere Molt-rapporten. Forløbet viser også, at AUs ledelse i praksis gav kritiske forskere mundkurv på – uanset det bagefter afvises af ledelsen”.

Fra AU afviser indlæg fra dekan og en seniorforsker, at man har været under pres, og af der er uddelt mundkurve (SE AUs newsroom).

 Ida Auken (Rad.) er ikke meget for at triumfere over, at hun havde ret ved samrådet: ”Forskernes opførte sig mærkeligt, da de skiftede holdning. Og nu dokumenterer BERLINGSKE en intens kommunikation og et pres fra ministeriet, og ikke mindst at AUs ledelse har følt sig under pres. Man kan altså med rette mistænke AUs faglige ’myndighedsbetjening’ for at være under politisk indflydelse fra ministeriet. Og det er jo utilfredsstillende, hvis Folketinget og offentligheden ikke kan stole på den forskning og rådgivning, som vi får fra angiveligt uafhængige forskere med ’forskningsfrihed’…”.

Ida Auken – som er tidligere miljøminister – mener, at Esben Lunde og regeringen må ændre bevillingsformen, så Miljøministeriet ikke kan bruge bevillinger som pression over for forskningen. ”Fjern klemmen på uni’erne. Der skal være reel armslængde. En ny model kunne jo være, at bevillingerne til myndighedsbetjening flyttes fra Miljøministeriet til Uddannelsesministeriet, og at et fagligt udvalg her beslutter, hvem der skal myndighedsbetjene. Miljøministeriet kan definere, hvilke opgaver de ønsker løst, men udvalget skal være helt afhængigt af ministeriet, så der ikke kan opstå mistanker om politisering”.

Minister Esben Lunde afviste pr. email til BERLINGSKE, at der foregår politisering. For oppositionens miljøordførere – Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale – er sagen dog langtfra slut. De vil sandsynligvis slæbe ministeren i samråd. Det bliver i givet fald på en onsdag – når ministerens kalender har en ledig stund…