GYLLEGATE.2: EU-bombe i klorofyl-data?

Altimens der hersker stor forvirring om, hvornår NOVANA-rapporten for 2016 frigives (31. marts, 31. april eller senere?) har AU-DCEs vandforskere afvist at frigive del-data bag rapporten. Data er angiveligt forsinkede, fordi der har været ”fejl-analyser af data”, lyder begrundelsen, da FORSKERforum bad om aktindsigt.

Fejlanalyserne påvirker angiveligt kvalitetssikringen af centrale kvælstofdata( ”afstrømningsnormaliserede data,  XX.XXX tons N-udledning”), som er politisk sprængstof, fordi tallet vil give den første indikation på, om Landbrugspakken har forøget kvælstof-forureningen af de danske have i 2016.

Data er ventet med spænding, for stort set alle vandmiljøeksperter forudser, at 2016-forureningen steg, og det er i modsætning til Landbrugspakkens forudsætninger. Det vil udløse et nyt stormløb på miljøminister Esben Lunde Larsen – GYLLEGATE.2 …

At forureningen dokumenteres behøver imidlertid ikke føre til, at Esben Lundes ministerpost kommer i fare, for Folketingets flertal frede ham ved at stemme igennem, at øget kvælstof-forurening ikke er i strid med Landbrugspakkens forudsætninger!

Derimod nyder Esben Lunde nyder ingen beskyttelse, når det gælder EU’s direktiver. Med udsættelse af NOVANA-rapporten blokerer ministeren imidlertid også for frigivelse af under-data, der ikke er påvirket af den såkaldte fejlanalyse – og disse data kan være potentiel sprængstof i forhold til EU.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding vil ikke finde sig i denne mørklægning af data i fire måneder. Hun har derfor bedt ministeren oplyse klorofyl-data for hhv. 2015 og tilsvarende 2016-data, samt oplyse om disse data indikerer op-/nedrangering i EU’s miljøklasser om ”god økologisk status”, jf. EU’s vandrammedirektiv? (SE SPM. 95 I MILJØUDVALGET).

Svaret kan være en bombe i forhold til EU’s vandramme-direktiver. Hvis det nemlig viser sig, at regeringen med Landbrugspakken faktisk har forringet miljøtilstanden, får Danmark en EU-sag og kan idømmes mega-bøder.

Spørgsmålet er stillet som udvalgsspørgsmål d. 26. oktober og ministeren har en måneds svarfrist…