GYLLEGATE.2: Miljøstyrelsen skaber ny mystik

Miljøstyrelsen har nu bekræftet FORSKERforum.dk’s nyhed om, at NOVANA-rapporten 2016 forsinkes. Men mens FORSKERforum varslede en 4 måneders forsinkelse (fra november til 29. marts), så kan man nu se frem til yderligere 1-3 måneders forsinkelse – rapporten kan blive et halvt år forsinket.

Det fremgår af Miljøstyrelsens kryptiske orientering: Rapporteringen ”forventes offentliggjort i april 2018, cirka fire måneder senere end normalt. De endelige rapporter forventes at komme en til to måneder senere”…

Årsagen til udsættelsen er angiveligt fejl i vandprøver. Mens aktindsigt afslører, at udsættelsen ensidigt er dikteret af ministeriet og ikke af AUs vandmiljøforskere, så tager Miljøstyrelsen nu AU som gidsel på udsættelsen: ”DCE, Aarhus Universitet har foreslået Miljøstyrelsen at tage de ekstra vandprøver. DCE skal bruge de nye vandprøver til at vurdere, om og hvordan de analyser, der er omfattet af fejlen hos ALS, kan korrigeres. Der er ingen uenigheder mellem Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen(SE MST-NYHED).

Årsagen til udsættelsen – fejlen i fejlen i miljøanalyserne – er af landbrugslobbyen blevet fremlagt som bevis på uduelighed hos Miljøstyrelsens medarbejdere, samt til indirekte at så tvivl om de målemetoder, der skal evaluere Landbrugspakken.

Miljøstyrelsen nævner ikke den anden årsag til udsættelsen – som fremgår af aktindsigten – nemlig at ministeriet arbejder på ”en ny strategi for offentliggørelse af resultaterne formuleret på baggrund af sidste års offentliggørelse…”. Det fremgår ikke, hvad det nærmere går ud på (jf. aktindsigt i notat 10.aug. /Miljøstyrelsen).

Den nye strategi kan konspiratorikere kæde sammen med, at landbrugslobbyen insisterende sår tvivl om de målemetoder, som Landbrugspakken skal måles på. Og den mistanke understøttes af, at der i dag blev offentliggjort en Ekspert-evaluering af de danske metoder til overvågning af kvælstof og vandmiljø. Evalueringen – som indirekte handler om overholdelse af EU’s vandmiljøplaner – er salomonisk formuleret med en overordnet godkendelse af systemet, med enkelte kritikpunkter. (SE EU-EVALUERINGEN)

Men Landbrugslobbyen udlægger rapporten selektivt, så den bliver en ny mistænkeliggørelse af målemetoder. Den rabiate lobby Bæredygtigt Landbrug kræver “stop for hetzen mod kvælstof” (SE ALTINGET d.d.). Og de mere moderate i Landbrug & Fødevarer konkluderer, at evalueringen ”rejser en så omfattende kritik af fagligheden bag vandområdeplanerne, at grundlaget bag vandplanernes mål om kvælstofreduktioner må laves helt om”, lyder lobbyens konklusion. Lobbyen mener at have fået medhold i, at der er for få målepunkter, som ikke er placeret efter Landbrugspakkens ”målrettede regulering”. (SE L&F-pressemeddelelse)

Og minister Esben Lunde Larsen har givet sit signal på evalueringen: ”… beskyttelsen af vandmiljøet står over for et retningsskifte” i de næste vandplaner fra 2021. Der nemlig ”konstateret væsentlige svagheder” i de danske målemetoder og kvælstofmodeller”

Esben Lunde kæder dog ikke evalueringen sammen med kriterierne for bedømmelse af Landbrugspakkens konsekvenser, eller den udsatte test på miljøet … (SE ALTINGET d.d.)