GYLLEGATE.2: Esben Lundes klemme på AUs vandforskning

Miljøministeriets udsættelse af at frigive kvælstof-data fra NOVANA 2016 i et halvt til et helt år skaffer minister Esben Lunde Larsen et pusterum før et forventeligt stormvejr. Fordi data med stor sandsynlighed vil afsløre voksende forurening efter Landbrugspakken, som gav landmændene lov til at sprede mere kunstgødning fra 2016 og frem.

Og ministeren bruger AU-DCE som cover-up eller alibi for udsættelsen. Selv om AU-DCE fagligt vurderer, at man ikke skal bruge 6-12 måneders udsættelse, så protesterer AU-DCE ikke, forklarer en anonym miljøekspert med indgående kendskab til ’sektorforskningen’.

Esben Lunde har varslet, at han vil udlicitere myndigheds-betjeningen, og her har AU samlet kontrakter til 375 mio. kr. “Hermed har ministeren en klemme på AU, som ikke vil risikere at komme i ’bad standing’ hos Esben Lunde ved at frigive data, som kan være ubekvemme for ministeren”, forklarer miljøeksperten. ”Så med truslen om udlicitering hængende over hovedet, så har AU-DCE 375 mio. grunde til at adlyde ministeriet…”

Og det er Miljøstyrelsen, som har dikteret udsættelsen, indikerer FORSKERforums aktindsigt, for der var ingen saglige / faglige begrundelser for, at Styrelsen allerede i august kunne diktere 4 måneders udsættelse med henvisning til ”fejlanalyser”. En anonym vandmiljøekspert har da også over for FORSKERforum vurderet, at AU-DCE allerede nu har faglig viden til nu at korrigere for ”fejlanalysen” og dermed ”kvalitetssikre data”, så der er ingen grund til udsættelser i halve og hele år.

Men AU-DCE har påtaget sig rollen som ministerens alibi, idet AU-DCE hurtigt erklærede, at AU-DCE er enig med Miljøstyrelsen i udskydelsen. Forklaringen lyder: ”Det er fejlanalyserne, der gør, at vi er nødt til at udskyde NOVANA-rapporterne til næste år,” udtalte chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, da udskydelsen blev afsløret (ALTINGET 12.okt.).

Og AUs rolle som alibi i år har en påfaldende lighed med forløbet om NOVANA 2015s frigivelse. Den skulle være frigivet 1. december 2016. Men Esben Lunde Larsen udskød – uden saglig begrundelse – frigivelsen i mere end halvanden måned (til 16. januar 2017). Hans forklaring lød, at AUs forskere var forsinkede: ”Rapporten blev ikke offentliggjort i december, fordi dialogen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og rapportens forfattere ikke var afsluttet”. Men det var en skinbegrundelse i strid med sandheden, for AU-DCE havde afleveret den faglige rapport allerede d. 24. nov., afslørede aktindsigt, som FORSKERforum havde fået.

Også da NOVANA2015s data faktisk afslørede voksende kvælstofforurening i januar, gav AUs chefkonsulenten ministeren en hjælpende hånd ved at bagatellisere betydningen af kvælstof-stigningen. Han udtalte, at ”der er tale om en meget lille stigning fra år til år”, samtidig med at han frikendte landbruget for at øge forureningen. Det blev flittigt citeret af ministeren og landbrugslobbyen i tiden efter.

Historien bag Esben Lundes cover-up fremgår af det FORSKERforum, som udkommer i dag. Igen rammer Esben Lunde forsiden…