GYLLEGATE.2: Esben Lunde undviger ansvar for udsættelse

Nej, der er jo ikke mig, men et konsulentbureau, der er skyld i fejlanalyser. Derfor er det heller ikke mig, der har foranlediget, at NOVANA-rapporteringen udsættes, lyder miljøminister Esben Lunde Larsens svar på Christian Polls (ALTERNATIVET) spørgsmål.

Det næsvise svar dækker imidlertid over, at ministeren undviger Christian Polls egentlige spørgsmål, nemlig om 4-måneders udsættelsen er sket på ministerens foranledning? (SE SVAR 73).

Meget tyder nemlig på, at udsættelsen er sket på ministerens foranledning via Miljøstyrelsens diktat til AU-DCE. Det sker gennem en procedure, hvor styrelsen får AUs vandforskere til at legitimere udsættelsen ved at erklære sig enige heri. Men hvad “enigheden” dækker over er uklart. FORSKERforum er nemlig givet aktindsigt i korrespondance mellem styrelsen og AU, og har heri ikke kunnet finde faglige argumenter for, at der er brug for 4 måneders udsættelse og hvorfor netop 4 måneder.

De 4 måneders udsættelse blev hurtigt dikteret i juni af Miljøstyrelsen efter at fejlanalyserne blev lokaliseret i maj (med en 5-6 pct. fejlmargin på deldata). Men AU-eksperternes faglige vurdering af, hvor lang tid det vil tage at korrigere de fejlanalyserne ses ingen steder i den frigivne aktindsigt. Derfor kunne FORSKERforum skrive, at ministeren mørkelægger NOVANA-rapportering i fire måneder uden faglig begrundelse.

Aktindsigten indikerer, at AU har fået udsættelsen dikteret pr. telefon, med henstilling om at man erklærede sig ”enige” i udsættelses-proceduren. Sådan var kommandogangen senest i oktober, hvor minister Esben Lunde orienteres af sine embedsmænd om nye procedurer, og at ”Aarhus Universitet er enige i…” . Og som tillægsoplysning til FORSKERforum fortælles så, at denne enighed stammer fra, at ”styrelsen har haft en telefonsamtale med direktør Hanne Bach fra AU-DCE d. 5. oktober”. Der findes ikke telefonnotat af indholdet i denne samtale.

Telefon-samtalen handlede angiveligt om ”enighed” om, at data skal frigives samlet i NOVANA-slutrapporten d. 29. marts. Men siden er det afsløret, at Miljøstyrelsen sidder faktisk har klorofyl-data, som indikerer at kvælstof-forureningen er vokset . Og det lægger pres på ministeren og på AU for at kvælstof-data – som ikke er påvirket af den såkaldte fejlanalyse – frigives nu og ikke forhales i fire måneder…

Hvordan ministeren vil håndtere det pres, får vi at vide, når han besvarer et andet Folketingsspørgsmål fra Maria Gjerding (Enhedslisten), hvor hun beder om at få oversendt de deldata til NOVANA-rapporteringen , der ikke er omfattet af fejlanalysen, herunder klorofyl-data.

Og så sætter hun fokus på Esben Lundes store problem, nemlig at der kan rejses en alvorlig EU-sag, når der kommer kvælstofdata for det danske vandmiljø, som afslører en voksende kvælstof-forurening. Hun spørger nemlig ministeren om disse data for 2016 indikerer en kommende op-/nedgradering i miljøklasse om ”god økologisk status” i henhold til EU’s vandrammedirektiv”? (SE SPM. 95).